Madelief1

Factsheets met praktische handvaten

Praktische handvaten, (verwijzingen naar) beschikbare kennis, kleurrijke praatplaten… BoerenNatuur heeft een twaalftal factsheets gepubliceerd, waarmee je je kennis kan bijspijkeren rondom natuurinclusieve landbouw. Je vindt ze op de website van All4Biodiversity, hun projectpartner.

All4Biodiversity wil in de gehele Nederlandse agrarische sector kansen bieden voor natuurinclusieve bedrijfsvoeringen, wat bijdraagt aan het behalen van de Natura2000-doelstellingen. Daar sluit dit prima bij aan!

 

Bekijk om welke factsheets het gaat en download degene die je interessant vindt!