Overhandiging Innovatiemagazine Gedeputeerde Zoet 2023 Liggend

Gedeputeerde neemt innovatiemagazine “De Kracht van vernieuwen in de praktijk” in ontvangst

Harold Zoet, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, ontving dinsdag 14 november het eerste exemplaar van het innovatiemagazine De Kracht van vernieuwen in de praktijk. Het magazine laat het belang zien van vernieuwen en innoveren in de agrarische praktijk. Ondernemers en hun samenwerkingspartners vertellen over hun ervaringen.

Gedeputeerde Harold Zoet reageerde enthousiast bij de in ontvangstneming: ‘Het magazine is een mooie inspiratiebron! Innovatie in de landbouw is een belangrijke sleutel voor veel van onze maatschappelijke doelen, zoals emissiereductie en zorgt ervoor dat onze landbouwsector toekomstbestendig is. De agro-innovatiemakelaars van De Innovatie Coöperatie helpen agrarische ondernemers innoveren.’

Vernieuwing hard nodig

Peter Schrijver en Erik Koldewey overhandigden het magazine namens De Innovatie Coöperatie. Schrijver, bestuurslid en tevens melkveehouder in Epse, licht toe: ‘Het magazine leert ons dat vernieuwing in de agrarische sector hard nodig is om in te spelen op de uitdagingen van deze tijd. Dat is echter niet altijd eenvoudig in de praktijk. Als je als boer of loonwerker met een goed plan rondloopt, is het soms best even zoeken naar de juiste mensen om je een stap verder te helpen.’

Directe ondersteuning

De Innovatie Coöperatie biedt daarom directe ondersteuning aan ondernemers bij het realiseren van hun nieuwe ideeën. ‘Denk aan het leggen van nieuwe contacten, door te inspireren en door te ondersteunen met kennis en financiering’, aldus programmamanager Koldewey. In het magazine vertellen ondernemers en hun samenwerkingspartners over hun ervaringen en lichten toe wat De Innovatie Coöperatie voor hen heeft betekend. Bekijk het digitale magazine.

Bottom-up-aanpak

De basis voor De Innovatie Coöperatie is in 2018 gelegd in Lochem. Deze gemeente wilde haar agrarische ondernemers ondersteunen bij het inspelen op de veranderende maatschappelijke wensen en eisen. De organisatie werkt hierbij bottom-up: de eigen ideeën van ondernemers staan altijd centraal. Op dit moment is De Innovatie Coöperatie actief in de gehele Regio Stedendriehoek, IJsselvallei, de Achterhoek & Liemers. De provincie Gelderland ondersteunt deze aanpak financieel. Dit betekent dat agrarisch ondernemers uit deze regio’s kosteloos bij de organisatie kunnen aankloppen met vragen en ideeën.

Event

Op woensdagavond 29 november organiseert De Innovatie Coöperatie de zesde editie van het Agro Innovatie Event, editie Achterhoek & Liemers. De avond is speciaal bedoeld voor agrariërs en agro-mkb-ers uit deze regio en vindt plaats in Doetinchem. Tijdens het event vertellen collega-ondernemers zélf welke kansen zij zien in de landbouw, hoe zij deze oppakken en wat het hen oplevert. Klik voor aanmelden en het complete programma.