Rendement1

Geld besparen in tijden van dure kunstmest, krachtvoer en diesel

De bodem is het belangrijkste productiekapitaal voor grondgebonden bedrijven. Met een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering is meer rendement uit die grond te halen. Veel boeren zijn daar al volop mee bezig. Deelnemers van het project ‘Kennis in en door de praktijk’ verzamelden waardevolle informatie hiervoor, wat je gemakkelijk terug kan lezen in een folder.

Alle tips op een rij
  • Haal maximaal rendement uit de weidegang van je koeien. Alles wat de koeien zelf ‘halen’, hoef je niet te maaien. Dit bespaart conserveringsverliezen en bewerkingskosten.
  • Stimuleer organische stof in de bodem, want dit houdt water vast.
  • Kies voor een niet-kerende grondbewerking, zodat het bodemvoedselweb volop zijn werk kan doen. Dennis Minnen (Lunteren): ‘Toen mijn buurman stopte met ploegen, hebben we een paar jaar bekeken hoe dat ging. Uiteindelijk zijn wij ook met ploegen gestopt. Zonder ploegen kun je prima gewassen zaaien en krijg je betere oogsten.’
  • Laat stengels van gewassen op het land liggen na de oogst en verbeter zo de bodem. Vooral op schralere en drogere gronden verdient deze bodemverbetering zich snel terug in betere oogsten.
  • De kunstmestgift kun je omlaag brengen door te werken met klavers en andere kruiden in grasland, en door te kiezen voor klavers of andere vlinderbloemigen in een wisselteelt of mengteelt met granen.
  • Jan van Ruiswijk (Ede) over een kruidenrijk grasland: ‘Na een bodemcursus in 2018 zijn we eerst maar eens een paar percelen gaan loswoelen en hebben we kruiden doorgezaaid. We zagen meteen al dat die percelen in de droge zomer van 2019 beter produceerden, en toen het in oktober ging regenen, trok het water ook veel beter de bodem in. Wij waren enthousiast en zijn hier verder over gaan doorleren.’
  • Pas het voer van de koe aan naar pensgericht voor om drijfmest te verbeteren.
  • Verbeter drijfmest door er onder andere houtskool aan toe te voegen.