Van Schriek

Geslaagde buitenwerkdagen bij de biologisch boer

Koen van Schriek en Wendy Evers in Zeddam kijken terug op twee geslaagde buitenwerkdagen. Maar liefst 23 vrijwilligers hebben geholpen met de aanplant van een bosje en houtsingels rondom hun erf.

Wendy Evers en Koen van Schriek runnen (samen met de kinderen) een biologisch melkveebedrijf in Zeddam. Het gezin wil het bedrijf graag verder aankleden met de aanleg van natuurelementen. SLG heeft hiervoor een plan gemaakt maar helpt ook met het werven van vrijwilligers om het landschap rond de boerderij te onderhouden. 
Wendy Evers en Koen van Schriek lichten toe: “Wanneer het vee straks zelf wat zou kunnen rondstruinen langs een voederhaag of van een wilg kan eten als het pijnstilling nodig heeft. Wanneer we minder of geen mineralen van elders hoeven betrekken maar de koe het zelf kan vinden."

Aanplant bos

Op de eerste buitenwerkdag van 1 maart kwamen maar liefst 23 vrijwilligers helpen met de aanplant van een bosje. Zij hebben 300 inheemse struiken geplant. Op de tweede buitenwerkdag van 15 maart hebben vrijwilligers een houtsingel onderhouden en jonge aanplant vrij gemaakt van onkruid. Het waren geslaagde en gezellige buitenwerkdagen!

Buitenwerkdagen voor bewoners rondom Zeddam

Op de buitenwerkdagen nodigen Koen en Wendy bewoners uit de buurt en andere belangstellenden uit. Het zijn gezellige dagen waar iedereen elkaar leert kennen én wat leert over landbouw, landschap en natuur. Het doel is uiteindelijk om een groepje vrijwilligers bij elkaar te krijgen dat eens in de zoveel tijd mee wil komen helpen op de boerderij.

Meer formatie zie website van SLG: slgelderland.nl/projecten/boerderijwerkgroep-evers-schriek.