GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8593 (Fotograaf Annemieke Kok)

Gratis akkermengsels voor bloemrijke akkerranden in het rivierengebied

Vanuit het Platform Natuurinclusieve landbouw heeft het Collectief Rivierenland gratis mengsels voor bloemrijke akkerranden beschikbaar kunnen stellen in het rivierengebied. Samen met hun 500 deelnemers (boeren, burgers en buitenlui) proberen ze een ​​bijdrage te leveren aan de versterking van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. 

In 2021 en 2022 wil het Collectief samen met de boeren in het rivierengebied 30 tot 40 kilometer aan bloemrijke akkerranden aanleggen. Deze akkerranden zijn 3 meter breed en leveren voedsel en dekking aan verschillende vogelsoorten en insecten. Daarnaast geven deze randen een fleurig beeld en zijn ze een mooi visitekaartje voor onze regio en de agrarische sector.

30 - 40 kilometer

In 2021 en 2022 wil het Collectief samen met de boeren in het rivierengebied  30 tot 40 kilometer  aan bloemrijke akkerranden aanleggen. Deze akkerranden zijn 3 meter breed en leveren voedsel en dekking aan verschillende vogelsoorten en insecten. Daarnaast geven deze randen een fleurig beeld en zijn ze een mooi visitekaartje voor onze regio en de agrarische sector.

Akkermengsel

In het kader van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland hebben ze gratis akkermengsels kunnen aanbieden aan boeren die bloemrijke randen willen inzaaien op hun bedrijf. Aan dit project zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden, anders dan dat u deze mengsels op uw eigen bedrijf gebruikt om akkerranden van 3 meter breed aan te leggen.

Voor meer informatie

Lees hier flyer