Weiland_koeien_Arjen1

"Iedereen krijgt in meer of mindere mate te maken met natuurinclusieve landbouw"

Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is sinds kort partner van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Deze vereniging is een lerend netwerk van en voor de landbouw in de Achterhoek en Liemers. "VKA hoort gewoon thuis op dit platform. Vanuit het thema ecologie zijn onze leden onder andere actief op het gebied van natuurinclusieve landbouw, maar de regio vraagt dit ook van ons,'' zegt Anneloes Fleerkate, manager bij de VKA.

In gesprek met Anneloes Fleerkate. Zij woont op een melkveebedrijf in het Gelderse Laren en is sinds september manager bij de VKA. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, waaronder de projecten waaraan de VKA deelneemt. Eén van de projecten valt onder dit platform. Zij legt uit waarom ze het belangrijk vindt om aan sluiten en samen aan de slag te gaan met natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

 

 

Hoe kijken jullie als VKA aan tegen natuurinclusieve landbouw?

"Natuurinclusieve landbouw is voor VKA en haar leden en de Achterhoek belangrijk. De melkveehouders, onze leden, kiezen er steeds vaker voor om meer met en voor de natuur te gaan werken. Het gaat dan om natuur die ingepast is in de bedrijfsvoering én verdienstelijk is voor de regio en de wereld én daarnaast een passende waardering en beloning oplevert voor de boer. Niet iedereen is er nu al volop mee bezig zijn, maar het is duidelijk dat vanwege de maatschappelijke wens, veranderende regels vanuit markt en overheid, iedereen er in de toekomst mee te maken krijgt. Voorlopers en of leden die nu grote stappen zetten, met aanpassingen in de bedrijfsvoering, leren intensief maar ondervinden ook een enorme zoektocht naar de nieuwe waardering. Melkveehouders willen wel maar de beloning is in het huidige systeem nog niet zomaar geregeld.''

Wat is voor jullie de belangrijkste reden om aan te sluiten?

"VKA hoort gewoon thuis op dit platform. Vanuit het thema ecologie zijn onze leden actief op het gebied van natuurinclusieve landbouw, maar de regio vraagt dit ook van ons. Door ons aan te sluiten bij het Platform kunnen we de samenwerking opzoeken en voor onze leden de ondersteuning en kennisoverdracht beter faciliteren."

Wat is de meerwaarde van natuurinclusieve landbouw voor jullie leden in de praktijk?

''Onze leden melkveehouders maken onderdeel uit van het Achterhoekse landschap en natuur. Maar natuur biedt ook belangrijke hulpbronnen bij het verantwoord produceren van voedsel. Niet voor niets is de Ecologie één van de drie kringlopen in de leerstrategie van de VKA.

Van oudsher werken wij samen met onze leden aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering waarbij aandacht voor de nutriëntenkringloop en aandacht voor minimale belasting van milieu en wereld (klimaat) belangrijk is. Nieuwe kringlopen als ecologie, verbeteren rendement, vernieuwend ondernemen en verbinden met de samenleving maken het leren eigentijds en toekomstgericht. Dit doen we door aan te sluiten op de nieuwe uitdagingen voor de toekomst.''

En wat doen jullie al?

Als VKA werken we met verschillende partners samen in een aantal projecten rondom het thema natuurinclusieve landbouw:

  1. “Loeren bij de boer” - inspiratiebijeenkomsten (opening seizoen) rond thema’s ecologie en natuurinclusieve landbouw.
  2. Markemodel – regionaal sturingsmodel voor (stapeling) beloning van duurzame landbouw. Initiatiefnemer en partner bij de ontwikkeling en nu het in de praktijk uittesten.
  3. POP3 project Natuurinclusieve Landbouw in de Achterhoek – tientallen boeren, van nieuwsgierigen tot voorlopers die aan de slag zijn gegaan met natuurinclusieve landbouw.
  4. Project Samen leren voor natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek gaat eerdaags van start.
Waar kunnen we elkaar versterken?

''Vanuit Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers hebben we een groot bereik en een nauwe samenwerking met de agrariërs in het gebied, maar ook met partijen en onze partners als LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens en anderen. Met het toetreden als partner tot het platform verwachten wij als VKA meer verbinding en samenwerking met het platform, maar mogelijk ook met reeds aangesloten partners.''

Ga hier van naar de website van VKA