GNMF Tureluur Vogel

'Kennis in en door de praktijk': Succesvolle kennisuitwisseling tussen boeren, experts en onderzoekers

Op de slotbijeenkomst van het project ‘Kennis in en door de praktijk’ kwamen zo’n 60 deelnemers samen om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Onder de aanwezigen bevonden zich 17 ondernemers en vertegenwoordigers van de Marke, die allen de afgelopen vier jaar op hun eigen manier aanzienlijke stappen hebben gezet richting natuurinclusieve landbouw.

Tijdens deze bijeenkomst deelden boeren, experts en onderzoekers hun ervaringen en bevindingen. Elke ondernemer heeft op zijn eigen manier bijgedragen aan de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, wat resulteerde in een rijke diversiteit aan perspectieven en inzichten. Iedere ondernemer focuste op een ander thema, zoals bodemgezondheid, het telen van kruidenrijk grasland en gras-klaver, experimenten met een ecoploeg, of het voeren van kruiden. Voor velen was bodemgezondheid een nieuw thema, wat leidde tot experimenten met minder of geen kunstmest, het telen van kruidenrijk grasland, en het gebruik van steenmeel of compostthee.