GNMF Bertus Oldenhave Lage Resolutie 8568

Kennisbijeenkomsten over bodemverbetering en kruidenrijk grasland

De komende maanden organiseert zowel De VALA als Collectief Rivierenland kennisbijeenkomsten rondom bodemverbetering en de meerwaarde van kruidenrijk grasland. Maak kennis met het aanbod en neem deel aan één van bijeenkomsten in de regio.

Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt steeds actueler. Kruidenrijk grasland past uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering en staat momenteel flink in de belangstelling. De VALA en het Collectief Rivierenland bieden de komende periode een groot aantal kennisbijeenkomsten, cursussen en excursies aan. Vanuit de POP-regeling kennisoverdracht Natuurinclusieve landbouw worden deze georganiseerd.

Kennisbijeenkomst meerwaarde kruidenrijk grasland

Tijdens deze bijeenkomsten staan de volgende vragen centraal: Wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor uw (melkvee)bedrijf? Hoe past kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering? Wat is de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer en hoe gaat de koe er mee om?

Excursie Bodemverbetering

In deze middagexcursie staat het verbeteren van het organische stofgehalte van de bodem centraal. HOEduurzaam deelt hun ervaringen met o.a. gebruik van goede vanggewassen, wisselteelt en toevoegen van rijk organisch materiaal zoals compost en biomassa zoals sloot- en bermmaaisel. Daarbij komt de bedrijfseconomische haalbaarheid uiteraard ook aan bod.

Kennisbijeenkomst meerwaarde kruidenrijk grasland voor weidevogelbeheer

Tijdens deze bijeenkomsten staan de volgende vragen centraal: Wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland of weidevogelbeheer voor uw (melkvee)bedrijf? Hoe past kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering? Wat is de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer en hoe gaat de koe er mee om?