GNMF Tureluur Vogel

Liemerse boeren gaan akkerranden zaaien

"Boeren gaan zaaien: Liemerse akkerranden staan deze zomer vol met bloemen'', kopt de regionale krant de Gelderlander afgelopen week. Deze bloemenactie maakt deel uit van het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw. In dit actieplan werken landbouw-, natuur-en milieuorganisaties samen aan een vitaal Gelders platteland, het herstel van biodiversiteit en het bevorderen van kringlooplandbouw.

Het boerenwormkruid, de gele ganzenbloem maar ook de grote klaproos, de korenbloem en de margriet. Ze zullen deze zomer allemaal in het Liemerse landschap te zien zijn. Op zeventien plekken in de regio zaaien agrariërs binnenkort hun akkerranden in.

Gratis akkermengsel
Boeren in de regio ontvangen de komende weken gratis akkermengsel, zij konden zich hiervoor aanmelden. Het is een initiatief van Collectief Rivierenland dat zich samen met de zes agrarische natuurverenigingen in het rivierengebied inzet voor het versterken van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap.
Grote belangstelling

De interesse om de mengsels te ontvangen, is groot. Zó groot dat de initiatiefnemers niet aan alle aanvragen gehoor kunnen geven. "We hebben twee keer zoveel aanmeldingen binnengekregen als dat we budget hadden”, vertelt Marije Slijkhuis van de Vereniging Streekbeheer Rijnstromen, waar de Liemers onder valt.

 

10 hectare bloemen

Het idee van de actie is dat de boeren de mengsels inzaaien op de akkers van hun eigen bedrijf, waardoor overal 3 meter brede bloemenranden ontstaan. In totaal zal in de Liemers straks 10 hectare aan bloemen te zien zijn. Behalve een fleurig beeld leveren ze ook een bron van voedsel en een dekkingsmogelijkheid aan verschillende vogelsoorten en insecten.

Bron: de Gelderlander