Workshopsocials

Meld je aan voor Natuurlijke gesprekken, een open gesprek met boer en burgers

Burgers en boeren zouden meer van elkaar moeten weten, zodat iedereen zijn rol kan pakken in de landbouw van de toekomst. Daarom organiseren wij gesprekken over (de productie van) voedsel. Gesprekken in een veilige sfeer, gericht op een goed begrip van de voedselketen. Doe je mee?

In een serie van drie gesprekken verkennen we onze voedselproductie en -consumptie en hoe we dit graag zien in de toekomst. Ook kijken we naar gezamenlijke ideeën daarover en of we elkaar daarbij kunnen helpen. De gesprekken zijn gericht op ontmoeting, het delen van ideeën en het luisteren naar elkaar. Het gesprek zal niet direct leiden tot grote oplossingen, toch zien we het als een noodzakelijke stap om te komen tot verandering.

Hoe verloopt een Natuurlijk gesprek?

Een Natuurlijk gesprek is een serie van drie ontmoetingen:

Ontmoeting 1: Kennismaking met elkaar en de boer in beeld

  • Kennismaking met elkaar. Dit doen we op een leuke, creatieve manier.
  • De boer in beeld: de boer vertelt over zijn/haar bedrijf, de stappen die gezet worden, de dilemma’s en vraagstukken hierbij. De andere deelnemers kunnen al hun vragen stellen.

Ontmoeting 2: Inwoners in beeld

  • Inwoners in beeld: hoe doen zij hun boodschappen, welke keuzes maken zij, hoe ervaren zij het landschap? Iedere deelnemer kan ook vragen stellen.

Ontmoeting 3: De toekomst

  • Verkennen van gezamenlijkheid. Hoe zien we de toekomstige voedselproductie voor ons? Wat is daarvoor nodig? Wat kan eenieder van ons daarin doen? En kunnen we ook iets voor elkaar betekenen?
Wat levert een Natuurlijk gesprek op?

Natuurlijke gesprekken zorgen voor waardering, begrip, nieuwe ideeën, inzichten en leuke ontmoetingen. Het kan zelfs leiden tot een mooie samenwerking. Van tevoren is het niet precies vast te leggen. Het hangt immers van de deelnemers en hun inbreng af hoe het gesprek verloopt en waar het toe leidt.

Ons aanbod

  • Hoewel de inbreng van alle deelnemers gelijkwaardig is, heb je als boer een belangrijke rol. Vooraf bespreken we dan ook uitvoerig de opzet met jou.
  • Wij regelen de hele organisatie. De bijeenkomsten, de uitnodigingen en de terugkoppeling.
  • Wij verzorgen de gespreksbegeleiding. Je kunt erop rekenen dat dit zorgvuldig en professioneel gebeurt.
  • Jij stelt de locatie beschikbaar en regelt koffie/thee.

 

 

Doe je mee?

Er is ruimte voor maximaal 10 boeren om mee te doen. Wil je eerst vrijblijvend eens verder praten? Neem gerust contact op met Ingrid Kerkvliet, Natuur en Milieu Gelderland, tel.: 06 1129 3445.