GNMF Tureluur Vogel

Natuurinclusief boeren: meer resultaat, minder druk

Op dinsdag 14 november vindt de eerste Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag plaats op Suzie’s Farm in Aalten. Elke boer werkt in en met de natuur, maar er liggen nog veel kansen om dat beter te doen. Wat leidt tot meer resultaat: verdienmodellen met perspectief. En minder druk: minder emissies, meer biodiversiteit, een aantrekkelijker landschap en een betere waterkwaliteit.

Natuurinclusief, agro-ecologisch, regeneratief, kringloop. Verschillende labels en definities, maar in essentie gaat het erom nog meer te leren van de natuur en haar natuurlijke principes. Een bedrijfsvoering waarbij je als boer vanuit meer samenwerking met de natuur zoekt naar een nieuwe balans tussen ecologie en economie. Leidend tot een duurzame manier van boeren die goed is voor de mens, het milieu én de portemonnee (people, planet, profit). Samen met boeren en beleidsmakers willen we als Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland die zoektocht concreet, praktisch en inspirerend vormgeven op de eerste Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag.

Meld je hier direct aan!

Programma

Het programma van deze dag is als volgt:

 • 09:30 – 10:00 uur: Inloop
 • 10:00 – 10:05uur: Begroeting door dagvoorzitter Jan Arie Koorevaar.
 • 10:05 – 10:10 uur: Opening door Petra Souwerbren, voorzitter Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG)
 • 10:10 – 10:40 uur: Uitvoering en financiering van natuurinclusieve landbouw (NIL) in de praktijk door Alex Datema, directeur Food & Agri Rabobank Nederland. Met welke nieuwe (financierings)instrumenten komt de bank, om de omslag naar een meer natuurinclusieve manier van boeren mogelijk te maken?
 • 10:40 – 11:10 uur: Tweegesprek met boerinnen Suzanne Ruesink en Heleen Lansink o.l.v. Rochus Kingmans (PNLG). Welke NIL-stappen hebben ze gezet en waarom? Waar lopen en liepen ze tegenaan? Hoe kijken zij aan tegen het verdienvermogen van NIL?
 • 11:10 – 12:10 uur: Workshopronde 1
 • 12:10 – 13:20 uur: Lunch
 • 13:20 – 14:20 uur: Workshopronde 2
 • 14:30 – 15:10 uur: Plenaire terugkoppeling van alle workshops
 • 15:10 – 15:40 uur: Toekomst natuurinclusieve landbouw in Gelderland door gedeputeerde Harold Zoet
 • 15:40 – 15:50 uur: Slotbeschouwing door dagvoorzitter Jan Arie Koorevaar en Rochus Kingmans (PNLG)
 • 15:50 – 17:00 uur: Napraten/-borrelen
WORKSHOPS

1. Bodem: Breng de basis tot leven

De workshop wordt gegeven door René Jochems, oprichter en mede eigenaar van GroeiBalans in Zundert. En Jan Willem Breukink, melkveehouder in Brummen. René laat je op een inspirerende en interactieve manier zien hoe belangrijk een levende bodem is. En hoe je de bodembiologie weer optimaal voor je kunt laten werken. Want een gezonde bodem levert voedingstoffen en water in de juiste vorm en werkt ziekte-onderdrukkend. Jan Willem Breukink vertelt hoe hij werkt aan een gezonde bodem en laat dat mooi zien met microscoopbeelden. De workshop wordt geleid door Yvette van Wichen, projectleider bij LTO Noord.

2. Verdienmodellen 1: Meer omzet, minder kosten

Daan Groot, directeur van De Natuurverdubbelaars in Amsterdam, neemt je mee in de financiële mogelijkheden die natuurinclusieve landbouw je kan bieden. Hoe je door stapeling van beloningen meer omzet kunt genereren. En je kosten kunt laten dalen door besparingen op input (kunstmest, gewasbescherming, krachtvoer). Hij schraagt dat door een bedrijfseconomische analyse gebaseerd op boekhoudgegevens van NIL-boeren. Maar Daan zal óók aangeven wat er in zijn ogen onder andere beleidsmatig moet gebeuren voor nog meer financieel perspectief! Conny van den Top, boerin in Lunteren, vertelt op welke manieren zij financieel voordeel heeft van een meer natuurinclusieve manier van boeren. Bijvoorbeeld door bij de financiering van de melkrobot gebruik te maken van het Nationaal Groenfonds. De workshop wordt geleid door Rochus Kingmans (Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland).

3. Verdienmodellen 2: Minder kosten, meer burger, meer markt

Frank Verhoeven is oprichter en eigenaar van Boerenverstand in Utrecht. Hij is nauw betrokken bij BoerenKPI; een stimulerende aanpak van belonen op duurzaamheids-prestaties. Hij zal in deze workshop ingaan op wat hij noemt de beloningsdriehoek: minder kosten, meer burger, meer markt. Minder kosten door minder input van vooral krachtvoer en kunstmest. Meer burger door vergoeding van ecodiensten. Meer markt via initiatieven als ‘On the way to Planetproof’ en het ‘Beter voor Natuur & Boer-programma’ van Albert Heijn. Hij schetst helder en gedreven hoe dit alles tot een beter verdienmodel leidt, waarbij realisme niet uit het oog wordt verloren. Erik Smale uit Joppe heeft  een melkveebedrijf met 160 koeien die hij op een natuurinclusieve manier runt. Hij vertelt hoe hij werkt aan een beter verdienvermogen, waarbij volgens hem de basis ligt bij (deels nieuw) vakmanschap en kostenbeheersing. De leiding van de workshop is in handen van Hans Veurink, directeur van coöperatief agrarisch NatuurCollectief Veluwe.

4. Landschap & biodiversiteit: Meer dan alleen maar mooi

Boeren vormen het landschap, al eeuwenlang. Wat is landschapsversterking tegen deze achtergrond? En wat is de relatie met biodiversiteit? Arjan Vriend (directeur van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en Dyon Temming (project agroforestry Gelderland) vertellen welke voordelen landschapsversterking biedt voor jou als boer. Het is niet een nostalgisch streven naar een Ot & Sien landschap, maar een diverse leefomgeving dat leidt tot meer biodiversiteit. Waarbij Jacob Haalstra, eigenaar en oprichter van Advisie-Agro, vertelt welke financiële voordelen je als boer kunt realiseren. Jan Eggink, melkveehouder in Laren (Gld.), neemt je tot slot mee in zijn worsteling met betrekking tot invulling van landschapsversterking en meer biodiversiteit en de keuzes die hij daarbij heeft gemaakt en nog gaat maken. De workshop wordt geleid door Hermen Vreugdenhil, directeur/regiocoördinator Collectief Rivierenland.

5. Water & klimaat: hoe omgaan met extremen?

Het klimaat verandert ontegenzeggelijk. Periodes met wolkbreuken worden afgewisseld door lange periodes van droogte. Dat heeft grote gevolgen voor de waterbeschikbaarheid. Richard van Hoorn, beleidsadviseur planvorming waterschap Vallei & Veluwe en Daniël Nieuwenhuis, gebiedsmakelaar waterschap Rijn & IJssel, vertellen hoe beide waterschappen sámen met boeren werken aan een betere waterbeschikbaarheid en -kwaliteit. Art Wolleswinkel heeft een melkveebedrijf in Renswoude en is daarnaast themahouder water bij LTO. Hij vertelt concreet hoe je als boer om kunt gaan met klimaatverandering in relatie tot waterberging. De leiding van de workshop is in handen van Gert Jan te Gronde, programmacoördinator PNLG.

6. Gewasbescherming: benut groene kansen!

De druk op de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is groot en dat zal zo blijven. Maar welke ‘groene’ alternatieven zijn er en hoe effectief zijn ze? Peter Leendertse, adjunct directeur en senior adviseur Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), neemt je mee in de zoektocht naar een meer natuurlijke gewasbescherming. Niet alleen in de fruitteelt en akkerbouw, maar óók de melkveehouderij. Waarbij de mogelijkheden groter zijn dan je zou denken. CLM is betrokken bij de programma’s ‘On the way to Planetproof’ en het ‘Beter voor Natuur & Boer-programma’ van Albert Heijn met onder andere bovenwettelijke eisen met betrekking tot de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Fruitteler Sander Verstegen uit Opijnen vertelt nuchter hoe hij ‘de natuur in evenwicht’ probeert te houden zoals hij dat noemt. De workshop wordt geleid door Henri Holster, DLO-onderzoeker en mede oprichter De Fruitmotor.   

Meld je aan!

Nieuwsgierig? Getriggerd door het concrete en inhoudelijke programma? Meld je dan online via onderstaande aanmeldknop. Geef aan naar welke workshops je wilt en we begroeten je dinsdag 14 november op Suzie’s Farm in Aalten. Leuk!

Meld je direct aan!

 Wees er snel bij, want VOL=VOL!

Locatie

Suzie’s Farm

Loohuisweg 5

7121 JL Aalten