Headerinspiratiebedrijven

Natuurinclusief boeren: Meer resultaat, minder druk

Save the date: 14 november 2023 organiseert het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland de eerste Natuurinclusieve landbouwdag in Gelderland bij Suzie’s Farm in Aalten. Hoe kun jij als agrarische ondernemer geld verdienen met natuurinclusieve landbouw? Welke bijdrage kan natuurinclusief boeren leveren aan de opgaven voor biodiversiteit, water, bodem, klimaat? Wat is de winst hiervan voor landbouw en de natuur? En hoe krijgen we dat samen georganiseerd in de provincie Gelderland? Deze vragen staan centraal op deze Gelderse natuurinclusieve landbouwdag.

14 november 2023
Aalten
Monique Nieuwenhuis

Op dit moment wordt er hard gewerkt om het programma compleet te maken. Alex Datema, directeur Food en Agri bij Rabo Nederland, is één van de sprekers tijdens deze dag en zal onder andere ingaan op de verdienmodellen en de financiering hiervan. Daarnaast zal er een tweegesprek plaatsvinden tussen de boerinnen Suzanne Ruesink en Heleen Lansink. Beide gedreven ondernemers die al enige jaren actief zijn met het toepassen van natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf. Welke stappen hebben ze gezet en gaan ze nog zetten? Waar lopen ze tegenaan en wat kunnen ze zeggen over hun verdiencapaciteit met betrekking tot natuurinclusieve landbouw op hun bedrijven? En natuurlijk ligt de focus tijdens deze dag ook op het belang om met de natuur te boeren. Dit is niet alleen goed voor de bodem en biodiversiteit, maar zorgt ook voor een robuuster systeem.

Workshops

Een vijftal interessante workshops met de thema’s bodem, verdienmodellen, water en klimaatbestendigheid, landschappelijke kwaliteit en gewasbescherming staan voor de rest van de dag op het programma.

Save the date 14 november

Ben jij agrarisch ondernemer, beleidsmedewerker of geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw? Houd dan 14 november vrij in je agenda. En kom dan naar Aalten. 

 

Meer informatie volgt

Binnenkort vind je meer informatie over het programma en aanmelden voor deelname op onze site.