Marke1

Nieuwe partners voor meer natuurinclusieve landbouw

Het Gelderse Agrarisch Jongeren Kontact (GAJK), Cleantech Regio en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben zich aangesloten bij het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Deze drie nieuwe partners doen graag mee en willen vanuit hun eigen achtergrond een bijdrage leveren aan een meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

GAJK

De GAJK wil als partner de belangen van de jonge agrarische ondernemers in Gelderland vertegenwoordigen binnen het Platform. De vereniging met ruim 600 leden vindt het belangrijk om als sector de komende jaren stappen te zetten op het gebied van natuurinclusieve landbouw. GAJK ziet Gelderland als een plattelandsprovincie, waarbinnen de landbouwsector een belangrijk rol in neemt, zowel op het gebied van economie als leefbaarheid.  Daarnaast kan de sector ook een bijdrage leveren aan het behoud van natuur en landschap en het verbeteren van de biodiversiteit. De GAJK wil graag de verbindende rol op zich nemen tussen jongeren en het Platform.

Cleantech Regio

Cleantech Regio werkt al geruime tijd aan een vitaal Gelders platteland, met aandacht voor biodiversiteitsherstel en een duurzaam landbouwsysteem. Dit doen ze in 7 Gelderse gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Voorst. Om hun doel te bereiken, is samenwerking met een groot aantal partijen een vereiste. Het aansluiten bij het platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland is dan een logische vervolgstap. Zo hopen ze samen een duurzaam landbouwsysteem te bevorderen binnen een hoogwaardig en gevarieerd landschap. Daarbij houden ze oog voor het toekomstperspectief van de boeren in de Cleantech Regio. Op dit moment lopen hier al verschillende projecten met ondernemers rondom natuurinclusieve landbouw, die goed aansluiten bij het Platform.

VNC

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) zet zich sinds 2005 al actief in voor het behoud, herstel en verrijking van het agrarische cultuurlandschap. VNC wil meer stimulering en waardering voor het cultuurlandschap. De afgelopen jaren hebben ze zich ingezet om via de GLB de aanleg en het beheer van landschapselementen te stimuleren door boeren daar een eerlijke prijs voor te betalen, en landschapselementen als onderdeel van het landbouwareaal te zien. Deze kennis en ervaring is een mooie toevoeging aan het platform. De VNC werkt nu al met veel organisaties samen binnen het Platform in verschillende regio’s in Gelderland. Door aan te sluiten hopen ze nog meer kennis en ervaringen uit te wisselen.

De komende maanden presenteren de nieuwe partners zich op de website.