GNMF Bertus Oldenhave Lage Resolutie 8568

Onderwijsdag staat in het teken van het samenbrengen van landbouw en natuur

Ruim 100 deelnemers uit het hele land kwamen op 14 oktober naar Huis der Provincie in Arnhem om deel te nemen aan de onderwijsdag van Green Deal Natuurinclusieve Landbouw. De aanwezigen waren merendeels docenten, uit alle lagen van het groene onderwijs. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was het samenbrengen van landbouw en natuur in het onderwijs!

De dag stond in het teken van kennis en inspiratie opdoen en ontmoetingen met ondernemers, andere belanghebbenden én elkaar. Vooral de docenten uit de primaire landbouw waren dit jaar goed vertegenwoordigd. Doel van de bijeenkomst was het samenbrengen van landbouw en natuur in het onderwijs. Wat zijn de uitdagingen, maar ook: wat zijn de perspectieven?

Door de Green Deal worden steeds meer lessen uit onderzoek en de praktijk breed in het onderwijs gedeeld. En dat is urgenter dan ooit, want natuurinclusieve landbouw is onze toekomst. Goed opgeleide mensen, met veel kennis van zaken, zijn hard nodig voor de transitie.

Dagvoorzitter was Ger van der Laak, hij vertelde het de aanwezigen dat Johan Osinga en Pablo Tittonell helaas verstek moesten laten gaan. Daarna gaf hij het woord aan Lyda Dik (Provincie Gelderland) die de bijeenkomst officieel opende.

Provincie Gelderland

De provincie heeft natuurinclusieve landbouw stevig verankerd in het beleid, vertelde Lyda Dik. Daarbij streven ze naar boerenbedrijven met een goed verdienmodel. Met natuurgebied de Veluwe binnen de grenzen, liggen er behoorlijke (stikstof) opgaven. Lyda Dik lichtte het Platform Natuurinclusieve Landbouw van de provincie Gelderland toe. Hierin wordt, samen met ondernemers en onderwijs, gebiedsgericht gewerkt aan het behalen van de doelen. Zij benadrukte het belang van onderwijs en docenten: “De boeren van de toekomst, zitten nu bij jullie op school!”

Meer informatie

Lees alles over deze bijeenkomst op www.groenkennisnet.nl