Koe In Bloemrijk Gras

Onze nieuwe programmacoördinator: Gert-Jan te Gronde

"Vanaf 15 maart heb ik de taken overgenomen van Hans de Haan als programmacoördinator. De afgelopen weken heb ik al de nodige informatie tot mij genomen en ook al gesprekken gevoerd met platformdeelnemers. Ook heb ik uitgebreid kennis gemaakt met de projectorganisatie." Gert-Jan te Gronde neemt het stokje over en introduceert zichzelf.

In Winterswijk ben ik geboren en getogen. Boerenzoon, maar al op jonge leeftijd besloten niet het bedrijf van mijn ouders over te nemen. Ik heb een financiële en bestuurskundige achtergrond. In 2001 ben ik bij het ministerie van LNV gaan werken voor de afhandeling van de MKZ-crisis en later heb ik voor de Dienst Laser en de Dienst landelijk gebied gewerkt. Van 2010 tot 2022 ben ik bestuurlijk actief geweest in mijn woonplaats als wethouder en raadslid. Daarbij stond plattelandsontwikkeling, landbouw, natuur en landschap altijd centraal.

Toen ik de kans kreeg om de functie van programmacoördinator op mij te nemen, heb ik dan ook geen moment getwijfeld. In deze functie komen namelijk veel zaken samen waar ik mij voor wil én kan inzetten. Met mijn kennis en ervaring wil ik graag bijdragen aan een goed functionerend platform.

In mijn ogen is de agrarische sector heel goed in staat om aan de vraag vanuit de maatschappij te voldoen. Daar heeft de sector echter wel tijd en ruimte voor nodig. De samenwerking tussen de diverse partijen en overheid is daarbij wel de bepalende voorwaarde. Met het programma natuur inclusieve landbouw laten we zien dat het kan. Dat geeft mij energie.

Ik kijk uit naar de samenwerking met iedereen in het platform en hoop op deze manier bij te kunnen dragen aan een natuur inclusieve, toekomstbestendige landbouw in Gelderland.