Bloemrijk4

Opnieuw 200 hectare kruidenrijke weilanden voor Gelderland

Kruidenrijk grasland heeft positieve effecten op koeien en de bodem en het kan beter tegen droogte. Om het voor gangbare boeren aantrekkelijker te maken dat zelf te ervaren, doen we voor de 3e keer mee met de succesvolle campagne 1001ha. Boeren kunnen met korting zaad bestellen bij de provincie.

In 2020 startte 1001ha, een campagne van LTO Nederland en Urgenda. Dankzij een donatie van provincie Gelderland krijgen ook Gelderse melkveehouders korting op duurdere grasmengsels. Landbouw is belangrijk voor onze voedselproductie en hangt nauw samen met het verbeteren van natuur en waterkwaliteit. Daarom doen ze voor de 3e keer mee. 

Kruidenrijk grasland: win-win-win

Kruidenrijk grasland bestaat naast diverse grassoorten uit minimaal 30% vlinderbloemigen en andere kruiden. Boeren die de grasmengsels gebruiken, besparen op kunstmest en gewasbeschermers en dat is goed voor klimaat, stikstof, planten en dieren. Iedere hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kilo stikstofkunstmest en 1.000 kilo CO2 en zorgt voor meer soorten planten en dieren (biodiversiteit), gezondere koeien en een gezondere bodem. Het versterkt het verdienmodel van de boer en de bodem houdt meer water vast door een dieper wortelstelsel dan gras. Er is minder (kunst)mest nodig doordat de vlinderbloemigen stikstof binden uit de lucht. De bloemen en kruiden zorgen voor meer insecten en een gezonder bodemleven, en de variatie is beter voor de koe. De campagne geeft boeren een ‘experimenteerkorting’ voor maximaal 3 hectare per boer. 77% van de boeren wil er na de eerste ervaring mee verder.

Succesvol in Gelderland en Nederland

In Gelderland werd tot nu toe al meer dan 700 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid via de campagne. Het oorspronkelijke doel van de campagne was 1001 hectare kruidenrijk grasland in Nederland. Inmiddels hebben landelijk ruim 1.000 boeren meegedaan. Zij zaaiden 4.000 hectare in met dit kruidenmengsel.

Doorzaaien of inzaaien

Bij kruidenrijk grasland kan een boer ervoor kiezen het land te bewerken (zwart maken) en een grasmengsel in te zaaien of kruiden en klavers door bestaand grasland te zaaien. Verandert het land van functie, bijvoorbeeld van maïs naar gras, dan kiest de boer voor inzaaien. Heeft de boer nog een goede grasmat, dan is doorzaaien een duurzame optie, omdat de bodem minder hoeft te worden bewerkt. Boeren kunnen dus kiezen voor de bekende grasmengsels of voor doorzaaimengsels met kruiden en klavers. Voor beide geldt: een boer kan voor maximaal 3 hectare met korting zaad kopen. Op de website van 1001ha is het mengsel te bestellen en staan tips voor succesvol doorzaaien.

Iedereen kan helpen

Iedereen kan boeren helpen verduurzamen. Iedere keer als een provincie of gemeente doneert aan de campagne kunnen de boeren in die regio korting krijgen. Ook inwoners doen donaties. Daardoor kunnen boeren in heel Nederland momenteel met korting mengsels bestellen. Wanneer het budget van de donaties op is, blijven de regio’s over waar subsidies lopen. Waaronder Gelderland en de gemeenten Ede en Berkelland. Het Rijk betaalde eenmalig mee voor 1.000 hectare.

Wilt je doneren of met korting het grasmengsel bestellen? Kijk voor meer informatie op de website van 1001ha.