IMG 20230907 150758

Platform Natuurinclusieve landbouw gaat door

De Provinciale Staten van Gelderland hebben afgelopen woensdag 10 april besloten om het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland voor twee jaar te verlengen. Het Platform, dat in 2020 is gelanceerd, heeft inmiddels 26 partners en 31 projecten. Het doel is om alle agrariërs in Gelderland aan te moedigen aan de slag te gaan met natuurinclusieve landbouw. Dit doen we door samen te werken met verschillende bedrijven en organisaties om dat veelomvattende begrip ‘natuurinclusief’ concreter, praktischer, en aantoonbaar te maken. Het is immers ook een zoektocht naar anders denken en doen. 

Het platform ondersteunt momenteel projecten die bijdragen aan het vergroten en versterken van biodiversiteit en natuur en landschap, schoon water en een gezonde bodem. Dat maakt de bedrijfsvoering robuuster en is een antwoord op de vele uitdagingen van de landbouw in Nederland op het gebied van emissies (stikstof, methaan, CO2), waterkwaliteit, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid.

Veel projecten hebben vertraging opgelopen door de coronacrisis in de beginjaren en de onduidelijkheid over perspectief voor de landbouw. Het delen van kennis en ervaringen is echter essentieel voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouwpraktijken in de regio. Door samen te werken en van elkaar te leren, kunnen boeren, onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden gezamenlijk streven naar een duurzamere toekomst voor de agrarische sector waarin ruimte is voor natuurinclusieve landbouw. Zo kunnen de opgedane inzichten worden benut om de natuurinclusieve landbouw verder te versterken en te verspreiden, zowel binnen de provincie als daarbuiten.

De komende twee jaar zullen lopende projecten binnen het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland worden afgerond en een aantal nieuwe initiatieven opstarten.