Bloemrijke Akkerranden Web1 768X549

Praktijkworkshop voor studenten: de Farm Walk Biodiversiteit

Op 10 mei 2023 was de eerste ‘Farm Walk Biodiversiteit’. Een praktijkworkshop voor 20 studenten van de veehouderijopleidingen van Zone.College in Doetinchem en Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. In de workshop kijken de studenten op een praktische wijze hoe ze biodiversiteit op het bedrijf kunnen bevorderen, met instandhouding van het verdienmodel.

Mogelijkheden op je eigen bedrijf

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke leerden de studenten van beide onderwijsinstellingen gezamenlijk om naar een boerenbedrijf te kijken als een natuurlijk ecosysteem. In vier rondes keken de studenten onder leiding van experts vanuit verschillende perspectieven naar het boerenbedrijf: naar de bodem, naar de mogelijkheden voor gewassen en grasland en hoe je de biodiversiteit op je bedrijf in kaart kunt brengen. Zo stuurde Ine Sturkenboom, Practor Natuurinclusieve Landbouw, de studenten het veld in om de relatie tussen bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit te onderzoeken. De studenten ontdekten tot hun verbazing dat er op nog geen kwart vierkante meter wel vijftien plantensoorten konden voorkomen. Na het uitpluizen van de grondmonsters bleek dat er méér bodemleven te vinden was op de biodiverse plekken dan in het monocultuur grasland.

Ook gingen de experts met studenten het gesprek aan over hoe je met natuurinclusieve maatregelen ook je bedrijfsvoering kunt versterken. Hbo-student Famke geeft aan: “Ik ben er toch wel achtergekomen dat de opbrengst hoog blijft in kruidenrijk grasland en dat het ook in de warme zomers meer water vasthoudt.”

Toepassen

Uitgangspunt bij deze workshops is dat natuurinclusieve landbouw méér vraagt dan kengetallen die je kunt monitoren. Het is minstens zo belangrijk dat de agrarisch ondernemer van morgen weet hoe je het natuurlijke ecosysteem zó kunt beïnvloeden dat je ecosysteemdiensten kunt leveren die passen bij een economisch gezonde bedrijfsvoering. Daarvoor hoef je geen ecoloog te zijn, maar je moet bij alles wat je doet afwegen of het past binnen het natuurlijke ecosysteem dat je wilt bereiken op je bedrijf.

Bekijk de video