VK Oktoberbijeenkomst2

Praktijkworkshops 'Versnellen op klimaat' van start

De oktober-bijeenkomsten ‘Versnellen op klimaat’ van VK-Oost, ForFarmers en FrieslandCampina gingen deze week van start. Naast een verdieping op het thema ruwvoer is tijdens deze praktijkworkshops ook aandacht voor hoe een verbetering van de kwaliteit ruwvoer kan leiden tot een reductie van de broeikasgasuitstoot en daarmee tot een betere beloning. VK-Oost leden ontvangen tijdens de bijeenkomst een overzicht waarop te zien is wat een drietal maatregelen op bedrijfsniveau betekenen voor de broeikasgasuitstoot.

Emissies en ruwvoer

Het bedrijf van Gerwin Uenk in Gendringen is één van de vijf bedrijven. Dinsdag 10 oktober kwamen VK-Oost-leden naar dit bedrijf om meer te leren en te weten over emissies in relatie tot ruwvoer. Gesproken werd onder andere over tijdig inkuilen, wat emissie- en eiwit-technisch interessant is en dat vers gras voeren met beweiden interessanter is dan zomerstalvoeren. Ook werd besproken dat een lagere VEM ongunstig is voor de CO2-uitstoot en dat een hoger NDF meer methaan-uitstoot tot gevolg heeft.

‘De vraag vanuit retail en consument blijft doorgaan voor CO2-verlaging en daar zijn we erg sterk in Oost-Nederland’, aldus studiegroepbegeleider Marco Hol van ForFarmers.

"Leerzaam, open en praktisch"

Deelnemer Herbert Evers blikt positief terug op de bijeenkomst. ‘Het was leerzaam, open en praktisch. Goed ruwvoer is heel erg belangrijk, dat bleek maar weer. Het bedrijf van Uenk was een voorbeeldbedrijf en ik vond het interessant om daar te zijn en ervaringen aan te horen. De interactie in de groep kwam goed op gang en iedereen deelde zijn ervaringen en motivaties. Niet is goed of fout, maar het is leerzaam om te horen waarom iemand bepaalde keuzes maakt en hoe dat uitpakt.’

"Veel inzichten en stof tot nadenken"

Evers noemt als voorbeeld het gesprek over wel of geen toevoegmiddel toepassen. "Wij doen dit wel en de conclusie was om niet te bang te zijn voor de extra kosten, omdat dit al snel uit kan."
Ook de groepsoverzichten die gedeeld en besproken zijn met daarop onder andere de rantsoensamenstelling, gewasopbrengsten, bemestingen, VEM-gehalten en welke effecten maatregelen hebben op de emissies vond Evers interessant. "Het geeft veel inzichten en stof tot nadenken. Wij hebben de koeien nu een jaar op stal en melken met robots. Natuurlijk zie ik de koeien ook liever buiten, maar qua management is dit een stuk makkelijker. Het is goed om te zien wat andere bedrijven doen en wat dat betekent voor de broeikasgasuitstoot."

VK-Oost-leden hebben een datum voor de bijeenkomst ontvangen. Ben jij melkveehouder in Oost-Nederland en nog geen lid van VK-Oost, maar wil je wel graag meer weten over de relatie tussen ruwvoerkwaliteit en het verlagen van broeikasgasuitstoot?

Meld je dan hier aan voor één van deze oktoberbijeenkomsten.