Madelief (1)

Provincie Gelderland biedt leidraad voor bedrijfsplan aan

Voor veel agrarisch ondernemers is het lastig om besluiten te nemen over de toekomst van hun bedrijf. De provincie Gelderland wil daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld met handige documentatie.

Leidraad voor natuurinclusieve bedrijfsplannen

De provincie is afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een leidraad voor natuurinclusieve bedrijfsplannen. Dit deden zij samen met de collectieven, LTO Noord, Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap en Kasteelen. Na externe en interne bijeenkomsten is deze leidraad klaar. De leidraad is een hulpmiddel voor boeren, adviseurs en anderen die met boeren in gesprek gaan over de verandering van hun bedrijf naar een meer natuurinclusief bedrijf. Via de webpagina over ondernemersbegeleiding kun je de leidraad downloaden.

Bekijk hier de leidraad

Provincie gaat zelf ook aan de slag

De provincie gaat zelf met deze leidraad aan de gang in de gebieden waar ze gebiedsprocessen hebben lopen. Over een jaar willen zij het document evalueren en aanpassen.