Koe In Bloemrijk Gras (1)

Provincie helpt boeren bij omschakeling naar biologische melkveehouderij

Vanuit de provincie is er veel aandacht voor het omschakelen naar biologische melkveehouderij. Hiervoor werkt ze samen met BioNext. Lees hier alles wat er aangeboden wordt en wellicht voor jou interessant is.

Keukentafelgesprekken & QuickScan

Bespreek met een ervaren biologisch melkveeadviseur de mogelijkheden om om te schakelen. Het gesprek geeft zicht op wat nodig is voor omschakeling, en of het financieel haalbaar is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst waarbij bepaalde antwoorden punten opleveren. Hoe lager de score, hoe makkelijker het is om op korte termijn om te schakelen. Melkveehouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij Kees Water van Ekopart. De eigen bijdrage is €50. Lees over het keukentafelgesprek van de familie Van der Aa uit Hernen.

Financiële berekening omschakeling: De Biocalculator

Blijkt uit de bio-barometer dat omschakeling naar biologisch kansrijk is? Laat dan een financiële doorrekening maken. Afhankelijk van uw wensen kan hiervoor een eigen bijdrage gelden. Aanmelden kan via Kees water van Ekopart

Omschakelcursus, podcast en pdf

De omschakelcursus geeft de melkveehouder concrete handvatten bij het omschakelen. Hierbij wordt onder meer ingegaan op voermanagement, bodem- en waterbeheer. Meer informatie opvragen of aanmelden kan bij Kees Water van Ekopart: keeswater@ekopart.nl

Melkveehouders die interesse hebben, kunnen zich nu ook thuis verdiepen in de biologische bedrijfsvoering via een online omschakelcurus. De interactieve pdf en podcast zijn te vinden op de website van BIONEXT

Veldbijeenkomsten

Inspiratie en informatie op locatie. Voor biologische en niet-biologische melkveehouders. Meer informatie via Maaike Raaijkmaker van Bionext

Netwerk voor biologische melkveehouders

Ook stimuleert de provincie biologische melkveehouders om zich te blijven ontwikkelen. In dit Gelderse Netwerk kunnen melkveehouders van elkaar leren en elkaar inspireren. Belangstelling? Mail Maaike Raaijmakers van Bionext