BIMAG Otto Web 1

Record aantal vlinders geteld op boerenland

In 2023 telden 125 boeren een recordaantal vlinders op en rondom hun bedrijf. Dit deden zij voor het monitoringsprogramma Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG). In dit project tellen boeren en tuinders zelf de dag- en nachtvlinders op hun bedrijf. Deze tellingen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de biodiversiteit op het platteland. Het programma is een samenwerking van De Vlinderstichting, BoerenNatuur en LTO Noord.

Inmiddels wordt er vijf jaar geteld binnen het onderzoeksproject BIMAG. Boeren zetten ’s nachts drie speciale emmers met een klein lichtje neer op verschillende plekken op hun bedrijf. ’s Ochtends bekijken ze welke nachtvlinders op de emmers zijn afgekomen en geven foto's van de gevangen exemplaren door aan De Vlinderstichting en laten ze daarna weer vrij. In 2023 is de helft van alle grotere Nederlandse nachtvlindersoorten op het boerenland aangetroffen, het grootste aantal sinds de start van het project. 

Boeren nemen extra maatregelen

4 op de 5 deelnemende boeren hebben inmiddels extra stappen ondernomen om hun bedrijf beter in te richten voor vlinders en bijna 90% wil nog meer maatregelen nemen. ‘Dat is echt het leuke aan dit project,’ vindt Dirk Bruijns, voorzitter van LTO Noord. ‘Naast het bijdragen aan onderzoek, zien deelnemers ineens wat er allemaal leeft in je weiland, boomgaard of akker. En veel deelnemers worden enthousiast om dat extra te beschermen.’

‘Er gaat een wereld voor je open als je voor het eerst een emmer opent,’ vertelt een van de deelnemende boeren. ‘Wij doen mee voor de boerengemeenschap, om langjarige data te kunnen genereren en te laten zien wat er leeft.’ Een fruitteler die dit jaar startte deelt dat enthousiasme: ‘Niets mooiers dan een appeltak te vangen

Langjarig onderzoek blijft nodig

Om de (nacht)vlinderstand goed te kunnen volgen is langjarig onderzoek nodig. Sinds 2019 hebben De Vlinderstichting, BoerenNatuur en LTO Noord daarom de handen ineengeslagen om tot 2027 samen met 150 boeren de vlinderstand te monitoren.

Dit jaar is er nog plaats voor nieuwe deelnemers. Boeren die benieuwd zijn welke wereld er schuilgaat achter hun erf en perceel en willen bijdragen aan onderzoek op het platteland kunnen zich aanmelden op vlinderstichting.nl/bimag.