Weiland_koeien_Arjen1

SBNL Natuurfonds stelt subsidie beschikbaar

SBNL Natuurfonds stelt voor zowel wetenschappelijk onderzoek als voor projecten rondom landschapsprojecten in Overijssel en Gelderland subsidie beschikbaar. De aanvragen voor een bijdrage kunnen ingediend worden tot 10 oktober 2022.

140.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten

SBNL Natuurfonds trekt opnieuw 140.000 euro uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel. 15.000 euro is bestemd voor projecten in West-Gelderland, de rest van het geld voor Overijssel en het overige deel van Gelderland.

Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans.

Klik hier voor meer informatie.

94.000 euro beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek

SBNL Natuurfonds stelt voor wetenschappelijk onderzoek in natuurterreinen en het beheer ervan € 94.000 beschikbaar uit het Nora Croin Michielsen Fonds en uit de H.J.E. van Beuningenbijdrage

Vanuit de nalatenschap van ecologe Nora Croin Michielsen uit Barchem in de Achterhoek wordt het Nora Croin Michielsen Fonds beheerd, van waaruit jaarlijks een door SBNL Natuurfonds goedgekeurd wetenschappelijk onderzoek in de natuur wordt gefinancierd. 

Vanuit het Elise Mathilde Fonds komt financiering beschikbaar voor grensverleggend en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat van landelijk belang is én zich richt op verhoging van de biodiversiteit. De bijdrage is vernoemd naar groot natuurliefhebber en jager, wijlen Hendrik Jan van Beuningen, die aan de basis stond van SBNL Natuurfonds.

Voorbeelden van eerder ondersteunde projecten, het aanvraagformulier en de projectcriteria zijn te vinden op SBNL: