Biobased 1536X1152

Start kennisgroep teelt biobased bouwmaterialen

Tijdens de boeiende informatieavond ‘Teelt Biobased Bouwmaterialen’ kwamen theorie en praktijk samen. Deelnemers kregen niet alleen waardevolle inzichten, maar konden ook het in aanbouw Biobased Paviljoen op het Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo bezoeken. Bovendien werd de oprichting van een nieuwe kennisgroep bij VK-Oost aangekondigd, gericht op dit innovatieve thema.

Gerard Hospers van Hempflax nam de aanwezigen mee in de teelt, oogst, verwerking en de vele mogelijkheden van producten. Een aantal voordelen van hennep zijn dat geen bespuitingen nodig zijn, dat het gewas diep wortelt, een stabiel groeiend saldo kent en mogelijkheden heeft bij de eco-regelingen in het kader van het GLB.

Rendement
Arjan Prinsen ging onder andere in op het rendement van diverse gewassen, maar kwam ook met praktische voorbeelden van de oogst en verwerking. Ondanks dat er nog veel te leren is over de teelt, oogst en verwerking vraagt ook vooral het verdienmodel nog aandacht. Om tot een rendabele teelt te komen, kan de handel in CO2-certificaten een bijdrage leveren. Dit is dan ook waar Arne Eindhoven verder met de aanwezigen op in ging.

‘De markt van carbon credits is volop in ontwikkeling, bijvoorbeeld het volgen middels een barcode van ‘stro van het land tot en met het pand’ en ook is er nieuwe EU wetgeving aangenomen’, lichtte hij toe. Arne omschreef de 3 V’s van vezelgewassen (in de bouw):

  • Verwijderen van CO2 uit de lucht;
  • Vastleggen van CO2 in gebouwen;
  • Vermijden van CO2 uitstoot

Certificering is belangrijk in dit proces.

Kennisgroep van start bij VK-Oost

Tot slot werden de aanwezigen geïnformeerd over de kennisgroep die wordt opgestart bij VK-Oost en ook hebben zij kennis gemaakt met de begeleider van deze groep, Wessel Brand.
Deze boerenkennisgroep gaat actief aan de slag met het telen van biobased bouwmaterialen. In een aantal groepsbijeenkomsten worden ervaringen over de teelt en inpassing in de bedrijfsvoering met elkaar gedeeld, onder begeleiding van een studiegroepbegeleider en/of expert. De kennisgroep heeft een looptijd van minimaal 2 jaar.

Voorwaarde voor deelname is dat er ook daadwerkelijk met de teelt van vezelgewassen aan de slag wordt gegaan. Opgedane kennis, ervaring en data worden gedeeld met VK-Oost en uiteraard in de groep. Daarnaast is lid zijn of worden van VK-Oost vereist.Voor deelname in de kennisgroep is een vacatievergoeding beschikbaar.

Aanmelden kennisgroep

Alvast aanmelden voor de kennisgroep kan door een mail te sturen naar info@vruchtbarekringloopoost.nl.
Voor deelname aan deze kennisgroep zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Hennepteelt 2023 Acherhoek