GNMF Tureluur Vogel

Sterke impuls voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw: natuurinclusief en met een goed verdienmodel.

Maar liefst twintig organisaties tekenden daar op 7 juli voor. Provincie Gelderland is één van de partners. Ze stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. Natuur en Milieu Gelderland is trekker van dit samenwerkingsverband.

Over zeven jaar is zoveel mogelijk landbouwgrond in Gelderland op basisniveau natuurinclusief. Dat is één van de doelen van het nieuwe Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Of het nu gaat om bodemverbetering, bloemrijke akkerranden, nestkastjes, kruidenrijk grasland en / of agroforestry. Natuurinclusief kent vele smaken en niveaus. De individuele boer kan zelf kiezen wat het beste past bij zijn bedrijf. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek en zorgt voor kennisdeling en innovatie. Ook ontwikkelt het nieuwe instrumenten en neemt het drempels weg. Ten slotte wil het platform ervoor zorgen dat burgers meer betrokken zijn bij de landbouw en dat duurzame productie wordt beloond.

De twintig partners zijn agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en infrastructuur. Samen kunnen zij individuele boeren een goede ondersteuning geven. Vorig jaar presenteerden zij het Actieplan Natuurinclusieve landbouw. De ambities zijn nu vertaald naar een Uitvoeringsprogramma.

Provincie Gelderland ondersteunt het platform met 6 miljoen euro. Gedeputeerde Peter Drenth: “Ik ben blij met deze samenwerking en de stappen die we zetten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Hier zijn veel partijen bij betrokken die deze stap willen zetten. Daarbij is het belangrijk dat dit in de praktijk ook wordt gedragen. En dat gebeurt ook. Ik zie dat er veel met agrarische ondernemers zelf het gesprek wordt aangegaan over hoe zij hun bedrijf kunnen omvormen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Er zijn nu maar liefst 25 initiatieven. Zo kunnen we samen ontdekken en uitproberen wat er werkt en wat niet. En wat we nodig hadden om verder te komen. Ik ga graag het gesprek aan om te zien welke rol de provincie kan spelen ”.

Toekomstigbestendig

Petra Souwerbren (Natuur en Milieu Gelderland) is trekker van het project. “Het platform is er om vanuit ambitieuze en verantwoordelijkheid deze omslag te maken. Met elkaar willen we het mogelijk maken dat individuele boeren stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. We hebben alle partijen nodig. Dan kunnen we samen de biodiversiteit verbeteren, het streekeigen landschap herstellen én het verdienmodel van de landbouw verduurzamen. ”

Landbouw en natuur laten samenwerken 

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij Landwinkel IJsseloord. De familie Lubbers runt hier al jaren een melkveebedrijf met 175 koeien en 100 stuks jongvee. Ook is er de bijbehorende landwinkel met een divers assortiment aan streekproducten. Bart Lubbers: “Onze boerderij valt in het Rivierklimaatpark IJsseloord. Daarin krijgt ook de natuur de ruimte. Bij het opstellen van het plan hiervoor, merkte ik dat het lang niet altijd gemakkelijk is om natuur- en agrarische organisaties te laten samenwerken. Van oudsher zijn het verschillende bloedgroepen. Toch moeten we samen optrekken. Willen dan kunnen we zowel de natuur als de landbouw toekomstbestendig maken. Een platform als dit kan veel inschakelen. ”

Organisaties die meewerken in het platform zijn Natuur en Milieu Gelderland, LTO Noord, VALA, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe, Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, de Fruitmotor, Stichting GraanGeluk, Doornik Natuurakkers, Heideboerderij Veluwezoom, De Marke, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit, gemeente Ede, gemeente Brummen, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland.