Inspiratiebijeenkomst 78 Web

Succesvolle en drukbezochte Inspiratiebijeenkomst VK-Oost

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) kijkt terug op een succesvolle Inspiratiebijeenkomst ‘Samen sterk’ op donderdag 15 februari. Ruim driehonderd belangstellenden waren aanwezig bij Kerkemeijer in Borculo, waar onder andere Harold Zoet en Maurits von Martels, landbouwgedeputeerden van Gelderland en Overijssel te gast waren.

Avondvoorzitter Stefan te Selle ging met beide gedeputeerden in gesprek over het boerenperspectief in hun provincies. Hij legde hen vragen voor van leden die zij vooraf hadden ingediend. Welke doelen streven de gedeputeerden na voor het platteland? Hoe betrek je boeren gebiedsprocessen? Hoe zorg je voor beloning voor boeren die gebiedsdoelen realiseren? En welke ruimte kan de provincie ondernemers bieden in beleid? Het was een open gesprek waarin de gedeputeerden de aanwezigen aanspoorden om ondernemend initiatief te pakken in de gebiedsprocessen. Ook spraken ze hun waardering uit voor de resultaten binnen VK-Oost.

Perspectief voor boeren
‘In de zaal zaten veel betrokken ondernemers die al vele jaren op een duurzame manier hun bedrijven proberen vorm te geven. De resultaten zijn er en dat kunnen we als provincie Overijssel goed gebruiken’, blikt gedeputeerde Maurits von Martels terug.

Ook Harold Zoet kijkt positief terug op de avond. ‘Het is goed om tijdens deze avond elkaar te ontmoeten, gesprekken te voeren en te netwerken. Dat is wat VK-Oost al heel sterk doet: samen leren en kennis delen. Het is bovendien belangrijk dat wij als landbouwgedeputeerden elkaar kunnen vinden en dat we op die manier stevig het gesprek aan kunnen gaan met Den Haag voor werkbare regels en systemen die zorgen voor perspectief voor de boeren.’

Over VK-Oost

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (voorheen VKA) is een lerend netwerk van melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere grondgebruikers op alle grondsoorten in Oost-Nederland. Bij VK-Oost leren boeren van boeren in een uitdagend leerprogramma. Dit doen ze in studiegroepverband. Samen ontwikkelen ze kennis in projecten en kennisgroepen. Deze opgedane kennis is direct toepasbaar op het eigen bedrijf. Samen met haar partners werkt VK-Oost aan de gezamenlijke doelen. Zie ook www.vruchtbarekringloopoost.nl

Foto's: Anouk Hemmink