Stemmen Verkiezingen Rechtenvrij

Terugblik op verkiezingsdebat Provinciale Staten

Op maandag 6 maart vond het debat plaats voor de Provinciale Statenverkiezingen. Heb je het gemist of ben je benieuwd hoe het debat in de media is behandeld? Lees dan hier verder.

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Daarom organiseerden wij samen met LTO Noord, Stichting Stimuland, GAJK en Plattelands Jongeren Gelderland een debat op 6 maart in Westervoort met als thema: Vitaal Platteland.  

Ruim 80 belangstellenden waren naar Westervoort gekomen en zagen hoe hier onder leiding van Aart van Cooten twaalf Gelderse partijen met elkaar het debat voerden rondom actuele thema’s op het platteland.

Vooral rondom het thema landbouw waren de partijen het niet eens. Met name de druk op grond is een heikel punt in Gelderland.  Er is naast grond voor landbouw ook grond nodig voor mobiliteit, wonen, recreatie, natuur en water. Dit kwam vooral tot uiting in stelling 1: “Bij verdeling ruimte moet landbouw topprioriteit hebben”. 

Ook deze thema's kwamen ruim aan bod: de verbinding tussen natuur en landbouw, de noodzaak van een goed verdienmodel voor natuurinclusieve inspanningen en de koppeling met burgers en vrijwilligers. Dit zijn belangrijke pijlers in de samenwerking tussen de partners in het Platform. Alle aanleiding dus om volle kracht verder te werken aan de huidige fiches, en tegelijkertijd al vooruit te kijken naar de mogelijkheden om hier aandacht aan te blijven besteden.

 

Dat staat in krant

In de NRC lees je het gedachtegoed van Rik Loeters, BoerBurgerBeweging en van Peter Kerris, Partij van de Arbeid. In het artikel komt vooral de ruimtelijke ordening aan bod, waarbij beweerd wordt dat er zoveel verschillende belangen zijn dat eigenlijk 1,8 keer Gelderland nodig is om alle plannen uit te kunnen voeren. Wat natuurlijk onmogelijk is. Het is een interessant artikel hierover, hoewel de inbreng van andere partijen niet aan bod komt.

Lees hier in het NRC

Terug te kijken bij LTO Noord

Via deze link kun je het volledige verkiezingsdebat terugkijken:

Bekijk wat je interessant vindt en het kan je helpen om morgen je keuze te maken.

Veel succes met stemmen!