GNMF Tureluur Vogel

VALA bestaat 10 jaar

Op 20 januari is het tien jaar geleden dat Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) werd opgericht. De zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek besloten destijds een verdergaande samenwerking op te zetten. Het doel was om het Achterhoekse landschap mooi te houden of nog mooier te maken. VALA is onder meer één van initiatiefnemers van dit platform.

"In tien jaar tijd is er een professionele organisatie opgebouwd, die het vertrouwen heeft dat we op een goede manier omgaan met ons landschap, die budget krijgt om dit landschap te onderhouden, die wegen zoekt om veranderingen te faciliteren en die draagvlak heeft van grondeigenaren en inwoners van ons gebied", zegt Dick Looman, voorzitter van VALA, trots. "Onze organisatie is klaar om de komende jaren datgene aan te pakken wat van ons verwacht wordt. Of dit nu de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) is, de kansen of bedreigingen rondom Natura 2000-gebieden of de invoering van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.''

Activiteitenprogramma

Wie jarig is, trakteert. Om het jubileum luister bij te zetten, presenteert VALA een rijk activiteitenprogramma voor haar leden en ieder ander met interesse in het landelijk gebied. ‘Het jaarprogramma bevat een ruim aanbod aan praktische activiteiten op het gebied van agrarische natuur- en landschapsbeheer en natuurinclusieve landbouw. Ook niet-leden kunnen deelnemen, bijvoorbeeld aan Loeren bij onze boeren. Ook kunnen ze op Tournee met wandel- en fietstochten georganiseerd door de agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek, die aan de wieg van de VALA stonden. Daarnaast zijn er enkele discussiemiddagen gepland voor genodigden over hakhoutbeheer en zaaigoed’, vertelt Paul ter Haar, directeur VALA, enthousiast. De activiteiten zijn gebundeld in een fraaie brochure.

Meer informatie

Meer informatie over het 10 jarige bestaan van VALA is te vinden op de website. Hier vind je onder meer ook hoe je mee kunt doen aan de fotowedstrijd.