GNMF Tureluur Vogel

Veel animo voor natuurinclusieve bedrijfsplannen in de Achterhoek

Het is goed om te zien dat ervoor de natuurinclusieve bedrijfsplannen in de Achterhoek veel animo is. Zo hebben zich al ruim 30 geïnteresseerde boeren gemeld voor één of meerdere plannen.

Dit meldt de VALA op haar website. VALA is een van de partijen die heeft meegewerkt aan het opstellen van het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland . Dit heeft niet alleen geleid tot de oprichting van dit Platform, maar ook tot toekenning van budget van provincie Gelderland voor het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsplannen.

Dertig geïnteresseerde boeren hebben zich gemeld, en dat  leidt momenteel tot het opstellen van:

  • 24 biodiversiteitsplannen
  • 3 kringloopplannen
  • 8 agroforestry plannen
  • 10 bodem- en waterplannen

Uiteraard is ons doel niet alleen plannen opstellen, maar daadwerkelijk stappen zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Dat vraagt meer dan alleen om een plan. Specifiek voor de biodiversiteitsplannen zijn ze als VALA dan ook met provincie Gelderland in gesprek hoe ze de ambitie van boeren kunnen omzetten in actie.

Ook interesse om te verkennen welke stappen mogelijk zijn op uw bedrijf? Lees de folder voor meer informatie.

 

Bron: De VALA