LTO Partnerdag 13 April 2023 Bedrijfsnatuurplan

Verkenning bedrijfsnatuurplan - van voedselhagen tot kikkerpoel

Dinsdagmiddag 13 juni vond er een periodieke partnerbijeenkomst plaats. Zo’n 20 aangesloten organisaties deelden op een extensieve melkveehouderij in Voorst de mogelijkheden van duurzame vormen van landbouw.

Wat is een bedrijfsnatuurplan?

Maatschap Van Schriek in Voorst heeft de ambitie om natuurinclusiever te boeren. Samen met landschapsadviseur Otto Vloedgraven heeft Arnold van Schriek een bedrijfsnatuurplan opgesteld voor de relatief onbeschutte en uitgestrekte akkers. De groene bouwstenen daarin zijn knotwilgen, struweel, kruidenranden, voedselhagen en botanische stroken. Een bestaande kikkerpoel met ruige begroeiing vormt de blauwe biotoop voor het bedrijf met 100 koeien en 60 hectare grond. Naar schatting zo’n 5 hectare wordt benut voor het plan.

Welke kansen ziet LTO Noord?

Yvette van Wichen is er namens LTO Noord bij betrokken: “Het belang van deze bijeenkomsten is het bij elkaar brengen van lopende projecten onder het Platform en het delen van de resultaten. Op die manier kunnen wij die aan elkaar verbinden om meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland te realiseren."

Project – hoe ontwikkelt zich natuurinclusieve landbouw?

Een voorbeeld van zo’n project deelde Tamar de Jager, projectleider Duurzame Landbouw bij LTO Noord. “We brengen in beeld hoe de landbouw in Gelderland zich ontwikkelt. Dit doen we met behulp van de indicatoren uit de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Akkerbouw. In het dashboard Agrifood kun je onder andere zien hoe het agrarisch natuurbeheer, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, diversiteit in gewassen, organische stofgehalte en het voorzien in eigen veevoer (eiwit van eigen land) zich ontwikkelen." Deze site is voor iedereen toegankelijk.


Voor nu valt op dat er een dalende lijn (dus wel richting natuurinclusief) te zien is is in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met name in de melkveehouderij. Ook zien we in oppervlakte een lichte stijging in gewasdiversiteit en agrarisch natuurbeheer (dus richting meer natuurinclusief).

Horen en delen waar je tegenaan loopt en kansen liggen

Yvette van Wichen: “Deze boer gaf heel duidelijk en praktisch aan waar voor hem de kansen liggen; waar het bedrijf in wil doorontwikkelen, maar ook waar de uitdagingen en bedreigingen liggen en wat en wie ze nodig hebben om dat perspectief te houden. Zijn verhaal en het gesprek dat daarop volgde, zowel buiten in de wei, als in de schuur was voor mij waar alles samenkwam en het meest waardevol.”

Interesse in de mogelijkheden van een bedrijfsnatuurplan? Bekijk de flyer.