Bij op bloem

Vier nieuwe partners sluiten zich aan

Bionext, Stichting Agroforestry, Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Wageningen Livestock Research hebben zich aangesloten bij het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Deze 4 nieuwe partners doen graag mee en willen vanuit hun eigen achtergrond en expertise een bijdrage leveren aan meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Welkom!

Bionext: mooie schakel tussen gangbare en biologische landbouw

Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding in Nederland. Deze organisatie heeft een groot netwerk binnen de biologische sector. Bovendien voert ze in Gelderland een aantal projecten uit om de groei en verdere verduurzaming van de biologische landbouw te stimuleren. Bionext als partner zorgt voor een mooie schakel om kennis te delen tussen gangbare en biologische landbouw.

Vruchtbare Kringloop Achterhoek: groot netwerk van praktiserende boeren

Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) is een lerend netwerk in de Achterhoek waar aan veel ondernemende agrariërs deelnemen. VKA kent een groot netwerk met praktiserende boeren die alles in het werk stellen om de kansen die op hun pad komen te benutten, waaronder natuurinclusieve landbouw. De focus binnen VKA ligt op het verbeteren van ecologie, verbeteren van het rendement, verbinden met de maatschappij en vernieuwend ondernemen. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van het platform.

Wageningen Livestock Research: wetenschappelijk en landbouwkundig onderzoek

Wageningen Livestock Research is nu formeel partner van ons platform. Zij hebben het partnerschap van Agro-innovatiecentrum De Marke overgenomen. Dit centrum was voorheen initiatiefnemer van de projecten ‘Kennis in en door de praktijk’ en ‘De Marke als proeflocatie'. Nu het Agro-innovatiecentrum weer onderdeel uitmaakt van Wageningen Livestock Research is het partnerschap een logisch gevolg. WLR pakt zowel wetenschappelijk als landbouwkundig onderzoek op. Een interessante combinatie die bijdraagt aan nieuwe kennisstromen binnen het platform.

Stichting Agroforestry: integratie van bomen in de landbouw

Tot slot heeft Stichting Agroforestry Gelderland zich aangesloten bij het platform. De nieuwe stichting richt zich volledig op het organiseren, informeren en ondersteunen van agrariërs die met agroforestry aan de slag willen. Hierbij draait het om het integreren van bomen in de agrarische bedrijfsvoering. Een mooie aanvulling op ons bestaande programma binnen het platform.

De komende maanden presenteren de nieuwe partners zich op de website van ons platform.