VKA Pb1a

VKA verkent toekomst van de Achterhoekse landbouw

De toekomst van de landbouw in de Achterhoek stond centraal tijdens de Inspiratiebijeenkomst van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) op 9 februari in De Radstake. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot: ruim 280 belangstellenden waren aanwezig.

Termen als samenwerking, innovatie en vakmanschap werden genoemd als kracht van de landbouw in de Achterhoek. Sprekers lieten vanuit diverse invalshoeken hun licht schijnen op uitdagingen en de toekomst van de Achterhoek en de landbouw. De VKA geeft met twee Inspiratiebijeenkomsten per jaar leden en andere geïnteresseerden uit en buiten de landbouw prikkelende inzichten over actuele thema’s, trends en ontwikkelingen.

Diverse invalshoeken
De vier VKA-kringlopen waren de rode draad tijdens de avond: verbeteren van de ecologie, verbeteren van het rendement, verbinding met de maatschappij en vernieuwend ondernemerschap. Arjan van Buuren, natuurinclusief en biologisch ondernemer van een gemengd bedrijf op meerdere locaties, hield een vakinhoudelijke inleiding over de bodem als fundament van de landbouw. Robert van der Aa van ForFarmers nam de aanwezigen onder andere mee in verwachtingen over de melkveehouderij in de Achterhoek in 2030 en wat een toekomstbestendige landbouw is.
Marcella de Vos van Achterhoek.nl ging in op de Achterhoek als merk en de potentie daarvan en melkveehouder en kaasmaker Danielle Vuulink uit Duiven vertelde over haar streekproduct en de toegevoegde waarde van Liemers Trots als merk en als netwerkorganisatie. Weerboer Gerrit Vossers zorgde voor een Achterhoekse afsluiting van de avond. Melkveehouder Heleen Lansink uit Sint Isidorushoeve zou ook één van de sprekers zijn, maar was helaas vanwege griep afwezig.

Lerend netwerk

De VKA blikt terug op een geslaagde en goed bezochte bijeenkomst waarin de toekomst van de Achterhoekse landbouw verkend is.
Naast de Inspiratiebijeenkomsten biedt de VKA als lerend netwerk melkveehouders en loonwerkers in haar leerprogramma studiegroepbijeenkomsten en themabijeenkomsten aan. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan VKA-projecten en -kennisgroepen om samen nieuwe kennis te blijven ontwikkelen en van elkaar te blijven leren

Over VKA

De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is een lerend netwerk van de landbouw in Achterhoek en Liemers voor een vruchtbare toekomst waarbij samen met agrariërs en partners nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Deze kennis wordt gedeeld in de VKA-studiegroepen. VKA ging in 2013 als project van start. Sinds 1 januari 2020 is VKA een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en ruim 300 leden bestaande uit melkveehouders en loonwerkers. Samen met haar partners werkt de VKA aan de gezamenlijke doelen.