Koeien_Grote Belangstelling Webinars Natuurinclusieve Landbouw

Webinars terugkijken over financiering van natuurinclusieve landbouw

Afgelopen maand was er veel belangstelling voor de twee webinars georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland over financiering van natuurinclusieve landbouw. Maar liefst 150 mensen per avond hadden zich aangemeld. Hierbij blijkt dat de roep vanuit de maatschappij voor natuurinclusieve landbouw groot is: steeds meer burgers willen landbouw die hand in hand gaat met de natuur en die de soortenrijkdom op het platteland ondersteunt.

Veel boeren willen de omslag wel maken naar meer biodiversiteit, maar kunnen dit niet financieren via de reguliere weg. Daarom organiseerde Stichting Landschapsbeheer Gelderland in april twee webinars over dit onderwerp. Het doel van de webinars was om boeren en burgers te informeren en te inspireren en op deze manier bij te dragen aan de transitie naar meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland en daarbuiten. De belangstelling was groot: voor beide avonden hadden zich ruim 150 mensen aangemeld. In de webinars kwamen verschillende initiatieven en Gelderse praktijkvoorbeelden aan het woord, zoals Biologische boerderij De Hooilanden, Burgerboerderij de Patrijs, Coöperatie Land van Ons, Initiatief Aardpeer en Nationaal Groenfonds.

Alternatieve financiering voor natuurinclusieve boeren

De eerste webinar was speciaal georganiseerd voor boeren en ging in op de vraag: welke alternatieve financieringsvormen zijn er die meer natuur en biodiversiteit op het bedrijf mogelijk maken? Denk hierbij aan het oprichten van een bedrijfsgebonden grondcoöperatie, het werken met sponsoren of via eeuwigdurende obligaties. MSc studente Gelieke Steeghs presenteerde een helder overzicht van verschillende financieringsvormen die naast elkaar of gestapeld ingezet kunnen worden.
Kijk terug: Webinar Alternatieve financiering voor natuurinclusieve landbouwbedrijven

 

Burgers dragen bij aan natuurinclusieve landbouw

De tweede webinar was voor burgers en consumenten met als hoofdvraag: hoe kunt u als burger de transitie naar natuurinclusieve landbouw ondersteunen? Tal van mogelijkheden voor burgers kwamen hierbij aan bod, voor zowel mensen met een kleine of een grote portemonnee. Bijvoorbeeld via crowdfunding, door lid te worden van een coöperatie of vrijwilligerswerk te doen. De beslisboom geeft een overzicht van de mogelijkheden en helpt burgers een keuze te maken.

Kijk terug: Webinar Hoe kunt u als burger bijdragen aan natuurinclusieve landbouw?

Grote belangstelling

Boki Luske van SLG organiseerde de webinars: “Het was goed om te merken dat er zoveel belangstelling was. Voor beide avonden hadden zich ruim 150 mensen aangemeld. Het laat zien hoe actueel dit onderwerp is en dat het voor veel boeren een zoektocht is om het financiële plaatje rond te krijgen. Vaak zorgt meer ecologie voor minder economie en daar is een bank niet altijd blij mee. Daarom zoeken boeren naar alternatieve financieringsvormen. Zelf kom ik uit het landbouwonderzoek en ik had er niet zo’n beeld van hoe het leeft onder burgers. De belangstelling voor de webinar voor burgers heeft mij daarom positief verrast.” Wilt u meer informatie over deze webinars of over natuurinclusieve landbouw, neem dan contact op met Boki Luske.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland doet meer voor natuurinclusief boeren, lees de interviews met koploper boeren op hun website.