PNLG Lores AK 3676

WIKI Natuurinclusieve landbouw "Voer voor adviseurs”

Natuurinclusieve landbouw betekent best een grote stap voor veel boeren, die velen pas maken als ze zien wat de gevolgen zijn voor bedrijfsvoering, kosten en opbrengsten. Voor een goed advies over natuurinclusieve bedrijfsplannen moeten adviseurs en coaches daarom beschikken over integrale kennis en goede leermaterialen.

Met de inbreng van coaches en adviseurs is vastgesteld aan welke kennis er behoefte is en waaraan het materiaal moet voldoen. Op basis daarvan is een WIKI “Voer voor adviseurs” samengesteld, in samenwerking met toonaangevende netwerken, onafhankelijke adviseurs, provincies en het onderwijs.

Ga direct naar Voer voor adviseurs

Informatiepakket

Via deze Wiki heeft Wageningen Research kennis over natuurinclusieve landbouw beschikbaar gemaakt. De Wiki is een modulair informatiepakket met integrale kennis van natuurinclusieve landbouw, waaruit geput kan worden voor trainingen van adviseurs en coaches, en die ook door henzelf kan worden gebruikt in hun advisering van boeren. De wiki gaat in vier afzonderlijke modules in op diverse onderwerpen binnen het thema natuurinclusieve landbouw. Het biedt achtergrondinformatie en een overzicht van relevante kennisbronnen voor elk onderwerp. Daarnaast vind je in deze wiki uitgebreide presentaties over deze onderwerpen. De presentaties kun je gebruiken voor trainingen, in het onderwijs of het geven van voorlichting op de verschillende onderwerpen. De Wiki draagt bij aan de doelen en ambities van de Green Deal

Voor wie is het bedoeld?

De inhoud van deze wiki is open toegankelijk en vrij te gebruiken door iedereen die er baat bij heeft. De focus van de inhoud van deze wiki ligt primair op de onafhankelijke adviseurs en (boeren)coaches die door boeren zelf worden benaderd, of die werken op basis van provinciale programma’s en trekkers van (boeren)netwerken. Ook (toekomstige) boeren en overige adviseurs kunnen hun voordeel doen met deze informatie. Daarnaast kan het groen onderwijs gebruik maken van de materialen en deze integreren in hun cursussen en opleidingen.

Waar te vinden?

Al het ontwikkelde materiaal is beschikbaar gesteld via de partners en is te vinden op de pagina met Leermateriaal in het Portaal Natuurinclusieve landbouw op Groen Kennisnet.