GNMF Scholten Lage Resolutie 2300

Monitoring natuurinclusieve landbouw (afgerond)

Met dit project laten we zien hoe natuurinclusieve landbouw zich ontwikkelt in de provincie Gelderland. Om dit te monitoren maken we gebruik van betrouwbare en gevalideerde meetinstrument. Hiermee kunnen ondernemers aan de maatschappij, keten en politiek laten zien wat zij doen voor de natuur op en rond hun bedrijf.

Gelderland
Tamar de Jager, LTO Noord
Aanleiding

We werken met elkaar aan meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Om te zien of dit ook praktijk wordt, is het noodzakelijk om te monitoren. Als tijdens het project blijkt dat de ambities niet gehaald kunnen worden, kunnen we bijsturen vanuit het platform. En andersom: als dit wel lukt, dan willen we dit graag laten zien. Ook zijn deze gegevens interessant voor het optimaliseren van beleid, bedrijfsvoering en kennisontwikkeling.

Looptijd: januari 2020 - juli 2024

Plan van aanpak

In dit projectonderdeel sluiten we aan bij lopende (landelijke) ontwikkelingen op het thema monitoring. Er wordt op dit moment veel ontwikkeld, zowel voor de veehouderij als voor de akkerbouw. Wij gaan niet het wiel uitvinden, maar in kaart brengen welke monitoringstools en bijbehorende Kritische presentatie-indicatoren (KPI’s) er op dit moment zijn en hoe ze werken (2021).

We hebben besloten aan te sluiten bij de Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij en Akkerbouw (in ontwikkeling) en de daarvoor geselecteerde indicatoren. We zoeken naar data om de voortgang op deze indicatoren te onderbouwen (2022-2024). Dat blijkt niet eenvoudig, omdat niet alle data toegankelijk is of niet geregistreerd wordt. We baseren ons in eerste instantie op data uit de gecombineerde opgave en het agrarisch natuurbeheer. In de loop van de jaren bouwen we onze analyse verder uit waar mogelijk.

De projectleider verzamelt alle informatie en structureert die. Partners in het projectteam denken mee en geven feedback. Met hulp van experts scherpen we onze ideeën aan. Gedurende de looptijd van het project wordt de strategie steeds met het projectteam en inhoudelijk experts aangescherpt.

Verwachte resultaten

In 2021 en 2022 werken we aan het onderbouwen van trends op provinciaal niveau van zoveel mogelijk KPI’s uit de Biodiversiteitsmonitoren. In de volgende jaren (2023-2024) monitoren we volgens de voortgang.

Resultaat

De resultaten uit dit project zijn gebundeld in overzichtelijke leaflet:

Download hier de leaflet

Betrokken partijen
  • Natuur en Milieu Gelderland
  • Agrarische Collectieven
  • Provincie Gelderland
  • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
  • LTO Noord
  • Diverse inhoudelijk experts
Partners
Logo LTO Noord
Logo Natuur En Milieu Gelderland
Logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Logo Collectief Rivierenland
Logo Vala
Logo Natuurcollectief Veluwe