20220630 145102 Resized

Praktijkmiddag Natuurinclusief in Cijfers bij Conny van den Top in Lunteren

Op woensdagmiddag 4 oktober vindt de praktijkmiddag natuurinclusieve landbouw in Cijfers plaats op het gemengde bedrijf (melkvee en legkippen) van Conny van den Top in Lunteren. Zoals te lezen in onderstaand programma wordt uitgebreid ingegaan op het verdienvermogen en financiering van natuurinclusieve landbouw. In het algemeen maar ook toegespitst op het bedrijf van Conny. Maar ook de praktijk hoe meer en beter gebruik te maken van de natuur komt aan bod.

4 oktober 2023
Lunnteren
Monique Nieuwenhuis
Programma
  • 12:30 - 13:00 uur: Inloop koffie en thee
  • 13:00 - 13:10 uur: Welkom door dagvoorzitter Rochus Kingmans en korte introductie programma
  • 13:10 - 13:40 uur: De kansen en bedreigingen m.b.t. verdienvermogen natuurinclusieve landbouw door Merlissa Diele van de Natuurverdubbelaars
  • 13:40 -14:00 uur: Een toelichting op de doorrekening van de financiĆ«le gevolgen van de omslag naar natuurinclusieve landbouw op het gemengde bedrijf (melkvee/pluimvee) van Conny van den Top in Lunteren. Door Merlissa Diele (Natuurverdubbelaars)
  • 14:00 - 14:30 uur: Financieringsmogelijkheden Natuurinclusieve Landbouw door Rob van Eijck, investmanager bij het Nationaal Groenfonds / Investeringsfonds Duurzame Landbouw
  • 14:30 - 15:00 uur: De kringloop in cijfers. Toelichting door Peter Vanhoof (Organic Forest) op de door hem uitgevoerde metingen om de natuurlijke kringloop te kwantificeren.
  • 15:00 uur: Pauze
  • 15:15 - 16:00 uur: Rondleiding op het bedrijf, waarbij Conny en Peter Vanhoof afwisselend vertellen over concrete stappen die zijn gezet wat betreft natuurinclusieve landbouw. Daarnaast zal Dennis Minnen er zijn. Hij laat zien hoe de NOVAG doorzaaimachine werkt.
  • 16:00 uur: Afsluiting

Locatie

Conny van den Top

Hoge Valkseweg 74

6741 GN Lunteren

Mis het niet! Meld je nu direct aan!