Samen leren_AH2 3480 Prinsen

Samen leren voor Natuurinclusieve Landbouw in de Stedendriehoek

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar! Over enkele weken start de basiscursus 'Samen leren voor natuurinclusieve landbouw.' Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in de Stedendriehoek en wil je leren over het toepassen van natuurinclusieve landbouw in je bedrijfsvoering? Schrijf je dan snel in. Deelname is gratis.

Vanaf 4 oktober 2023
Regio Stedendriehoek
Heidi Uenk
Vanaf 4 oktober, 4 dagen

Op 4 oktober start er een 4 dagdelen durende basiscursus Natuurinclusieve landbouw onder inhoudelijke leiding van Theo Nieuwenhuis. Theo is voormalig melkveehouder en nu biologisch akkerbouwer in Didam. Naast agrarisch ondernemer zijn, begeleidt Theo agrariërs op het gebied van bodem en kringlooplandbouw. Programmabegeleiding wordt verzorgd door Heidi Uenk, met ondersteuning van Lisa Kievits (Happyland).

Waardevolle cursus

In de cursus leer je wat natuurinclusieve landbouw is, hoe je werkt aan een gezonde bodem en kringloop op je bedrijf, wat het ‘nut’ is van biodiversiteit en de functie van hagen en bomen. Ook kijken we naar financieringsmogelijkheden van maatregelen. Aan het einde van de cursus heb je een goed beeld van natuurinclusieve landbouw en welke voordelen het voor een bedrijf biedt.