Eerste bedrijfsnatuurplannen zijn gemaakt

Vanaf begin dit jaar bestaat de mogelijkheid voor boeren om gratis een bedrijfsnatuurplan te laten maken voor hun bedrijf vanuit het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. “Binnen ons Collectief Veluwe zijn we nu in gesprek met 30 ondernemers. Met deze boeren bespreken we de toekomstige ontwikkelingen van hun bedrijf'', zegt Hans Veurink, projectleider en veldcoördinator bij Collectief Veluwe. "De belangstelling is goed, maar er is zeker nog ruimte voor ondernemers om deel te nemen''.

In principe kunnen alle boeren in Gelderland zich aanmelden voor deelname via hun collectief. In gebieden waar extra ontwikkeling op het gebied van natuurinclusief gewenst is, worden de plannen soms opgenomen in een gebiedsproces. “Bij ons speelt dat vooral in de directe omgeving van de Veluwe, waar Natura 2000 een rol speelt'', zegt Veurink.

Bedrijfsplannen eerst stap

In de natuurinclusieve bedrijfsplannen is er aandacht voor concrete stappen binnen de bedrijfsvoering naar een meer natuurinclusieve landbouw. Afhankelijk van de behoefte van de ondernemer, kan het plan specifiek gericht zijn op natuur, bodem, water of mineralenkringloop. Dit is een compacte scan aan de hand van een gestandaardiseerde checklist. Tijdens dit bezoek bespreken we de bedrijfssituatie, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en ideeën van de boer. Vervolgens kijken we waar kansen liggen voor natuur, milieu en biodiversiteit binnen zijn bedrijfsvoering van in zijn directe omgeving. Daarna maken we afspraken over mogelijke vervolgstappen'', legt Veurink uit.

  

Meer informatie en aanmelden

Ondernemers kunnen kiezen uit: biodiversiteitsplan, bodem- en waterplan, kringloopplan of een samenwerking zoeken met vrijwilligers voor het opzetten van lokale netwerken. De belangstelling voor de verschillende plannen is redelijk verdeeld over de thema's, blijkt uit de eerste ervaringen op de Veluwe.

Lees hier alles over het project of geef je direct op door een mail te sturen naar het collectief in uw eigen regio: