Escape The Classroom1

Inspirerende workshop Storytelling en BioBlitz op de Boerderij

Eind maart kregen de educatieboeren van ‘Leren bij de Boer’ een workshop Storytelling èn een lespakket over biodiversiteit op de boerderij aangeboden van de provincie Gelderland. IVN Natuureducatie heeft beide projecten verzorgd. Deelnemers aan de workshop Storytelling kregen antwoord op vragen als: hoe maak je op een aansprekende manier aan het publiek duidelijk hoe je natuurinclusieve maatregelen toepast binnen jouw bedrijf? En hoe kun je het verhaal als middel gebruiken om je boodschap over te brengen?

Vervolgens kregen de deelnemers een presentatie over het nieuwe lespakket ‘BioBlitz op de boerderij’. Bij dit schoolproject dat IVN Natuureducatie namens de provincie Gelderland heeft ontwikkeld, gaan leerlingen op onderzoek naar de biodiversiteit op en rond de boerderij. Aan de hand van hun ontdekkingen en de ‘superkrachten’ van alle verschillende soorten organismen die zij ontdekken, gaan zij in gesprek met de boer over samenwerken met de natuur op de boerderij. Bij deze les hoort een leskist met materialen die, namens de provincie Gelderland, aan alle boeren van ‘Leren bij de Boer’ beschikbaar werd gesteld.  

De workshop Storytelling maakt onderdeel uit van het fiche: Versterken lokale netwerken van boeren, burgers en vrijwilligers