Platform NIL Melkzuivel Bijeenkomst Lowres

Kennissessie 'Ondernemen met natuurinclusieve zuivel'; hoe houdbaar is onze melk(markt)?

Vanuit maatschappij en markt komen er meer eisen en wensen voor duurzamere zuivel.Hoe kun je daar als melkveehouder in meebewegen en kansen pakken? Tijdens de kennissessie 'Ondernemen met natuurinclusieve zuivel' kregen twintig melkveehouders uit Gelderland daar handvatten toe, ook van collega’s die die stap al gezet hebben.

Deze kennissessie sluit aan op het project Verdienmodellen binnen het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Daarbinnen verkent onder meer LTO Noord als partner de mogelijkheden die er zijn voor boeren om een nieuw verdienmodel te vinden, gerelateerd aan natuurinclusieve landbouw.

Hoe houdbaar is de Nederlandse melk(markt)?
Deze kennisbijeenkomst stond vooral in het teken van kansen in de afzetmarkt, waarbij de centrale vraag is; hoe maak jij als ondernemer de beste strategische keuze voor een passend verdienmodel voor natuurinclusieve zuivel? Want, in hoeverre onderscheid je je als boer met je product? Lever je een standaard kwaliteit dat moet concurreren op de wereldmarkt? Kijk dan naar China, daar ontstaan melkveebedrijven met 500.000 koeien, die straks met hun melk de wereldmarkt opgaan. Hoe concurreer je daar mee en jou kostprijs?

Welke keuzes liggen er?
De verwachting is dat wet- en regelgeving gericht op meer natuur en milieu, leidt tot extensivering en een stijging van kosten. Anderzijds is de markt gunstig voor steeds meer verschillende melkstromen – gericht op meer natuur, milieu en dierenwelzijn – die ook een meerprijs opleveren. Welke keuze maak je als boer? Ga je voor de laagste kostprijs en de wereldmarkt met schaalvergroting als strategie of kies je voor een melkconcept met ketensamenwerking en een meerprijs voor afzet in Nederland en of Noord West Europa? Of ga je de uitdaging aan om je eigen melk te vermarkten?

Kansen op een rij

Ondernemers namen de boeren vanuit hun professie mee in de kansen:

Adriaan Dubbeldam - DLV Advies: “Probeer je tijdig aan te passen op veranderingen in de markt. Wacht niet op Den Haag, maar haal je perspectief uit de markt.”

 

Maurits Steverink - True Food Projects: “De vraag naar groene zuivel groeit. Je ziet dat steeds meer ondernemers daar op inspelen, vanuit de gedachte: creëer ik hier rendement mee én ben ik goed voor mijn omgeving?''

Klaas de Jong - Royal A-ware heeft de hele keten in eigen beheer, werkt vraaggestuurd van consument tot koe, ontwikkelt steeds ketenconcepten met afzet in en buiten Nederland voor klanten die dit vragen en ervoor betalen.

Rint de Jong

Rint de Jong (onder meer twee biologische melkveebedrijven en bestuurder van coöperatie Rouveen) werkt mee aan het biologische kaasconcept voor Lidl. “Deze markt is ontzettend veranderd afgelopen decennia, van geitenwollen sok naar commercieel. Mijn tip: probeer in te schatten hoe jouw werkgebied er over tien jaar uitziet, en kies een melkstroom die bij jou past. Probeer daarbij ook out-of-the box te denken. Maar je moet er wel intrinsiek gemotiveerd voor zijn om zo’n verandering te willen doen.”

Boer Kees

Kees Schutte (melkveehouder met het eigen merk Boer Kees) creëerde zijn eigen afzet in de supermarkt bij Jumbo, Plus en Albert Heijn via Mijn Boer Kees en heeft gekozen voor het Beter Leven keurmerk 2-sterren. “We hebben in 2020 een plan gemaakt, verschillende zuivelconcepten geanalyseerd en het is gelukt om bij supermarkten onze producten een plek te geven. Het kost zeker tijd en energie, want je moet er wel moeite voor doen om partners te vinden en om in de schappen te blijven staan. Het is een overtuiging, maar ik bekijk de afspraken ook zakelijk; je wilt er immers ook aan verdienen.”

De presentaties nog eens terugkijken?

Kijk hier de achtergronddocumenten van de werksessie

Excursie 15 mei

De volgende bijeenkomst is de excursie op woensdag 15 mei in Aalten: ondernemen met biologische zuivel en FrieslandCampina. Iets voor jou? Klik hiervoor meer informatie en meld je aan!