Schermafbeelding 2023 12 19 214644

Klinkende munt voor natuurinclusief

Minder input en slim stapelen van beloningen. Bij natuurinclusief boeren snijdt het mes aan twee kanten. Een kennisvideo over verdienmodellen toont alle stapelmogelijkheden. Waarbij drie boeren vertellen hoe zij er gebruik van maken en wat hen dat oplevert.

Hoe kan ik geld verdienen met een meer natuurinclusieve manier van boeren? Welke verdienmodellen zijn er? Vragen die het afgelopen jaar vaak werden gesteld tijdens de praktijkmiddagen van de zes inspiratiebedrijven van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Met twee workshops had dit onderwerp dan ook een prominente plek tijdens de eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag op 14 november.

Als platform hebben we een uitgebreide kennisvideo gemaakt waarin veel aspecten van het verdienvermogen van natuurinclusief boeren aan bod komen. Aan de ene kant laat het de stapeling van extra beloningen zien. Waaronder de ecoregeling van het GLB waar nu veel over is te doen omdat, naar het zich laat aanzien, er te weinig geld is om iedereen de beloofde bedragen per ha (brons €60, zilver €100, goud €200). Biologisch akkerbouwer Theo Nieuwenhuis had daar tijdens de opnames nog geen weet van, maar reflecteert wel dat hij de GLB-ecoregeling niet als verdienmodel ziet, maar als een stimulans om duurzamer te gaan boeren. Hét verdienmodel is in zijn ogen de rendabele afzet van gezonde gewassen van een gezonde bodem. Iets dat langzaam vorm begint te krijgen en vraagt om een lange adem.

Uitgebreide kennisvideo Verdienmodellen

€80.000 extra

Melkveehouder Martijn te Brake vertelt hoe stapeling van allerlei extra beloningen hem €80.000 per jaar extra oplevert. En dat hij hoopt, ervan uit gaat dat door zijn natuurinclusieve manier van boeren (dag en nacht weiden in combinatie met een laag ruweiwitgehalte in het rantsoen) hij niet hoeft te investeren in een emissiearme stal. “Waar ze toch nauwelijks in staan, dan heb ik ook weer €150.000 verdiend.”

Geen bank, maar burger

Een opvallende kant van natuurinclusief boeren wordt verteld door biologisch melkveehouder Lodewijk Pool. Hij heeft een eigenzinnige visie op de rol en invloed van het agrobedrijfsleven op het boerenbedrijf. Voor de financiering van extra grond richtte hij zich dan ook niet tot een bank, maar startte een coöperatie met burgers die á €25.000 certificaten kunnen kopen, waardoor ze feitelijk eigenaar zijn van de grond die Pool voor hen beheerd. Als beloning betaalt hij ze jaarlijks €1500 per ha aan pacht. Bij een grondprijs van €100.000 is dat zeg maar een rentepercentage van 1,5%, waar een bank momenteel 4 á 5% vraagt. Bovendien hoeft hij niet af te lossen en bemoeien de burgers zich niet met zijn bedrijfsvoering op soms dwingende manier waarop een bank wel opereert, schetst hij het voordeel van deze alternatieve manier van financieren.

Duurzaam perspectief

Is het makkelijk om via een meer natuurinclusieve manier van boeren slim beloningen te stapelen en de kosten te verlagen? Nee, de video laat zien dat daarvoor vakmanschap én ondernemerschap is vereist. Maar is dat niet van alle tijden en juist één van de aspecten die het boeren zo mooi maakt? Ook met deze video willen we je inspireren en enthousiasmeren om nog meer hand in hand met de natuur te boeren, met langjarig duurzaam perspectief als horizon.