DSC06494 Web

VK-Oost blikt terug op geslaagde inspiratiebijeenkomst Loeren bij de Boeren

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) blikt tevreden en positief terug op de derde editie van ‘Loeren bij de Boeren’, gehouden op vrijdag 15 september. Ruim 200 VKA-leden, -relaties en andere geïnteresseerden bezochten VKA-melkveebedrijven voor een excursie, ontmoeting en om van elkaar te leren.

De aanwezigen kregen aan het begin van de ochtend bovendien een primeur: de naamswijziging van VKA naar VK-Oost waarmee het lerende netwerk wordt uitgebreid naar alle grond-gebruikende agrariërs in Oost-Nederland. Dit betekent dat ook akkerbouwers zich aan kunnen sluiten. De reacties op de  naamswijziging waren positief. ‘Een positieve stap met ambitie’ en: ‘Goed om ook de samenwerking met akkerbouwers nog meer op te zoeken’, waren enkele reacties van deelnemers.


Excursies en met elkaar in gesprek

Tien Achterhoekse VK-Oost-melkveebedrijven stelden tijdens Loeren bij de Boeren hun bedrijven open. Ieder VK-Oost-themabedrijf had op deze dag een eigen thema dat was afgeleid van de vier VK-Oost-kringlopen: verbeteren van de ecologie, verbeteren van het rendement, vernieuwend ondernemerschap of verbinden met de maatschappij. De melkveehouders van de tien thema-bedrijven gaven tijdens de dag een excursie op hun bedrijf en deelnemers kunnen gedurende de dag met meerdere collega-boeren in gesprek. Op enkele bedrijven was een expert aanwezig voor meer duiding en diepgang op het betreffende thema, zoals op het inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw bij Tom en Henk Lankhorst in Voorst. Hier vertelde Adriaan Dubbeldam meer over de cijfers achter natuurinclusieve landbouw op bedrijf.

Nieuwe inzichten

Het melkveebedrijf van Sander Fisser in Sinderen was één van de tien themabedrijven. Het thema ‘verbeteren van de ecologie’ stond centraal op zijn bedrijf. Fisser nam de aanwezigen mee in zijn keuzes en motivaties als ondernemer. ‘Ecologie moet wel wat opleveren, dus ook economisch interessant zijn, dat is mijn insteek’, hield hij de aanwezigen voor.
Fisser voert een laag aandeel ruw eiwit in het rantsoen, 155 per kg ds.  ‘Wij zijn scherp op een uitgebalanceerd rantsoen met beperkt eiwit en goede pensenergie’, lichtte hij tijdens de excursie toe.
Fisser vertelde ook over zijn ervaringen vanuit de VK-Oost-kennisgroep Melk en Klimaat. ‘We werken aan een lage broeikasgasemissie door veel te weiden, te sturen op een goede ruwvoerkwaliteit en een laag energiegebruik. Zomerstalvoeren laten we doen door de buurman en dit bevalt goed.’
Fisser blikt positief terug op Loeren bij de Boeren. ‘Ik vind het zelf ook interessant om bij andere boeren te kijken en ervaringen te horen. Ook nu heb ik met verschillende deelnemers gesproken en dat levert altijd weer nieuwe inzichten op.’   

Over VKA-Oost

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) is een lerend netwerk van en voor melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere grondgebruikers in Oost-Nederland. VK-Oost zet zich samen met leden, partners, experts en overheden in voor een beter perspectief en bestaansrecht voor de grondgebonden landbouw op alle grondsoorten in Oost-Nederland. Zij doet dit door proactief in te spelen op de wensen en eisen van de samenleving en de markt. In groepsverband en in projecten wordt nieuwe kennis ontwikkeld en leren boeren van elkaar Opgedane kennis is direct toepasbaar op het eigen bedrijf. Bij VK-Oost is de verzamelde kringloopdata bij leden een belangrijke pijler.
VK-Oost, voorheen VKA, begon in 2013 als project en is sinds 1 januari 2020 een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en inmiddels ruim 330 leden.  Samen met de gouden partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs en Eurofins en de zilveren partners Groeikracht, AgruniekRijnvallei, Dumea Agro en Agrifrim werkt VK-Oost aan de gezamenlijke doelen.