PNLG Lores AK 3676

Volg onze zes inspiratiebedrijven het komende jaar

Wat is natuurinclusieve landbouw? Waarom doe je aan natuurinclusieve landbouw? Welke stappen heb je al gezet en welke ga je zetten? Op deze vier vragen geven zes inspirerende boeren en boerinnen de komende tijd op onze website in woord en beeld een antwoord.

Vorig jaar heeft het platform zich vooral gericht op het inspireren van ondernemers via inspiratiebijeenkomsten. Dit jaar willen we meer inzetten op de praktijk van natuurinclusieve landbouw. Wat houdt dat nu praktisch in? Welke stappen kun je zetten en waar loop je als ondernemer tegen aan? Onder het mom ‘leren van elkaar’ hebben we zes boeren en boerinnen bereid gevonden om hun zoektocht naar natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf te delen via ons platform en via Vee & Gewas, de regionale titel van Agrio Uitgeverij.

De bedrijven van te volgen melkveehouders en fruitteler zijn verspreid over de provincie. Elk inspiratiebedrijf kent zijn eigen beweegredenen om de stap naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering te maken. Voor de ene veehouder betekent natuurinclusieve landbouw uit het bestaande landbouwsysteem stappen, terwijl de ander juist de natuur zelf zijn werk wil laten doen. Alle zes ondernemers zetten op hun eigen manier stappen naar meer natuurinclusief ondernemerschap, waarbij op veel bedrijven speciale aandacht is voor bodem. Een gezond bodemleven is volgens veel ondernemers de basis voor een goede productie.

Verschillende boeren en thema's in beeld

De komende weken stellen de ondernemers zich graag voor op onze website. We gaan de bedrijven het hele jaar volgen en zoomen per bedrijf in op een specifiek thema, zoals bodemverbetering, biodiversiteit, klimaat, landschappelijke kwaliteit, gewasbescherming of kringlooplandbouw. Ook kun je hun bedrijf later dit jaar bezoeken tijdens NIL-tour, die voor de zomer op de agenda staat.

Maak kennis met de eerste ondernemer:

Mathijs Groot Koerkamp in Harfsen: ‘’Je ziet dat de natuur het zelf regelt’’