Web2

Regelgeving en Beleid (afgerond)

Voor een agrarisch ondernemer bestaat veel regelgeving en beleid waar hij dagelijks mee te maken heeft. Hij voldoet 'zo goed mogelijk' aan alle regels en verplichtingen. Maar wat als 'zo goed mogelijk' eigenlijk niet bijdraagt aan bijvoorbeeld biodiversiteitsherstel? Of dat het aanleggen van landschapselementen de bedrijfsvoering juist nadelig beïnvloed? In dit project gaan we op zoek naar de grootste knelpunten en kansen.

Gelderland
Yvette van Wichen-Schilte
Plan van aanpak

Het projectteam heeft een inventarisatie gemaakt op basis van onderstaande punten én aangevuld met kennis en ervaringen vanuit hun eigen werkveld.

 • Bestaande lokale, provinciale en nationale stimulerende regelgeving en instrumenten die we kunnen gebruiken.
 • Stimulerende regelingen vanuit de markt.
 • Belemmerende regelgeving, om te identificeren wat we moeten aanpassen (lokaal, provinciaal, waterschappen) of waar we voor moeten lobbyen (Rijk).
 • Inbreng partners op diverse thema’s als: natuur en landschappelijke elementen, derogatie, mestwetgeving, combinatie N2000 en landbouw, beweiding en natuurherstel etc. (zie begroting voor toelichting). Partners brengen eigen kennis, maar ook kennis van hun netwerk in het fiche (bijv collega collectieven, kennisorganisaties etc).

 

Resultaat

De resultaten uit dit project zijn eind 2022 gebundeld in overzichtelijke leaflet:

Download hier de leaflet met resultaten

Partners/deelnemers
 • Natuur en Milieu Gelderland – Jiska van Vliet
 • Collectief Veluwe – Hans Veurink
 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland – Arjan Vriend
 • GPG Grondbezit – Nils Borgesius
 • Gemeente Ede – Marit Rietveld en Gerdien Kleijer
 • Waterschap Vallei en Veluwe – Richard van Hoorn
 • Stichting Netwerk Grondig – Jacob van Emst
 • Provincie Gelderland – Minke Pronker
 • Nederlands Cultuur Landschap – Gertjan Sengers
 • Hans de Haan (coördinator Platform NIL Gelderland)
 • LTO Noord– Yvette van Wichen
Meer relevante informatie

Samen voor biodiversiteit

Partners
Logo LTO Noord
Logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logo Gelders Particulier Grondbezit