P1226691PNLG Klein

Blijf in gesprek met elkaar en pak je kansen

Meer dan 200 boeren en andere geïnteresseerden waren 14 november naar Suzie's Farm in Aalten gekomen voor de eerste Gelderse Natuurinclusieve landbouwdag. Een dag vol inspiratie met interessante sprekers en workshops. De sfeer was goed en de boodschap was duidelijk. 'Kom van het erf af, blijf met elkaar in gesprek en doe dingen waar jij als ondernemer gelukkig van wordt. Dan liggen de kansen voor het oprapen'.

Na een opening en een woord van welkom door Petra Souwerbren, Natuurinclusieve landbouw, dirrecteur van Natuur en Milieu Gelderland en mede-initatiefnemer van Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland was het podium van de congreszaal van Suzie's Farm voor Alex Datema van Rabobank.

De Rabobank gaat bij het verstrekken van leningen duurzaamheid net zo zwaar meewegen als financierbaarheid. De regel geldt in voor de gehele keten die de Rabobank financiert. En dat geldt zeker ook voor de primaire sector, benadrukt Alex Datema.

In 2040 verwacht hij dat 40% van landbouw hoogproductief/ hightech is, 40% natuurinclusief en 20% multifunctioneel. Alle bedrijven moeten iets doen met natuur en landschap. Maar hier ligt niet een verdienmodel. Hiervoor heeft de Rabobank de term 'True Value' in het leven geroepen. Niet alleen de kosten moeten worden betaald maar ook de waarden die natuurinclusief ondernemen oplevert op gebied van bijvoorbeeld meer biodiversiteit en schoon water.

Lees hier meer over het panelgesprek met de boerinnen Heleen en Suzanne in Vee & Gewas

"Doe vooral de dingen waar je gelukkig van wordt"

Suzanne Ruesink

Jan Arie Korevaar opende de dag samen met Petra Souwerbren.

Journalist Rochus Kingmans ging het gesprek aan met de boerinnen Heleen en Suzanne.

Alex Datema van Rabobank Nederland was een van de sprekers in Aalten.

Gedeputeerde Harold Zoet

Na twee workshoprondes kregen gedeputeerde Harold Zoet en melkveehouder Bert Zandman, voorzitter van LTO Noord, regio Oost het woord. Helaas kon Harold niet aanwezig zijn en gaf zijn visie op de landbouw in Gelderland in een videoboodschap.Hij gaf onder meer aan dat natuurinclusieve landbouw volop mogelijkheden biedt.

Bert Zandman ziet kansen

Bert Zandman ging vooral in op de toekomstbestendigheid van de landbouw. 'Die toekomst kan voor iedere ondernemer anders zijn. De vraag is dan ook: wat past bij jou als ondernemer en wat past bij jouw bedrijf en in jouw omgeving? 'Natuurinclusief kan zeker een optie zijn, en kan zowel op kleine als grote schaal ingepast worden binnen een bedrijfsvoering. Dat is aan de ondernemer zelf.

Download hier de presentaties van de gehele dag>>

Een terugblik op de workshops

Download hier de verschillende presentaties van de zes succesvolle workshops, waarin experts, boeren en deelnemers de discussie aangingen.

Workshop: Bodem

Bodemexpert René Jochems, oprichter en mede eigenaar van GroeiBalans in Zundert leidde deze workshop. Een gezonde bodem is goed voor je zelf en je omgeving.  Melkveehouder Jan Willem Breukink vertelde enthousiast hoe hij de kracht van de bodem heeft herontdekt. En hoe hij er alles aandoet om de bodembiologie weer optimaal te laten werken. "Koop en schop en graaf een kuil,'' is zijn advies.

Bodem 2: Verdienmodellen (1)

Daan Groot, directeur van De Natuurverdubbelaars nam de deelnemers mee in de financiële mogelijkheden rondom natuurinclusieve landbouw. Hoe kun je door stapeling van beloningen meer omzet genereren en je kosten laten dalen. Hij onderbouwt dat met een bedrijfseconomische analyse. Hij hamerde er op dat het belangrijk is om in gesprek te blijven. Conny van den Top, boerin in Lunteren, vertelde waarom zij stappen maakt in de richting van natuurinclusief. Samen met collega's experimenteert ze met maatregelen, dat geeft haar energie. En niet te vergeten, levert het haar werkplezier op.

Download hier de presentatie van Daan de Groot en boerin Conny van den Top>>

Workshop 3: Verdienmodellen (2)

Frank Verhoeven neemt de deelnemer mee in de beloningsdriehoek: minder kosten, meer burger, meer markt. Minder kosten door minder input van krachtvoer en kunstmest. Meer burger door vergoeding van ecodiensten. Meer markt via initiatieven zoals ‘On the way to Planetproof’. Hij schetst hoe dit tot een beter verdienmodel leidt. Melkveehouder Erik Smale uit Joppe vertelt hoe hij zijn bedrijf met 160 koeien op een natuurinclusieve manier runt. Hij licht toe hoe hij komt tot een beter verdienvermogen door vakmanschap en kostenbeheersing.

Download hier de presentatie van Frank Verhoeven en Erik Smale>>

Workshop 4: Landschap en biodiversiteit

Eward Timmerman (senior adviseur bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en Jacob Haalstra (Agroforestry netwerk Gelderland) vertelden welke voordelen landschapsversterking biedt voor jou als boer. Melkveehouder Eggink vertelde hoe hij jaren geleden met kleine stapjes is gestart met het inpassen van landschapselementen. Nu heeft hij samen met zijn zoon een biologisch melkveebedrijf en is hij boseigenaar van 40 hectare.

Workshop 5: Water en klimat

Manon Scholte van waterschap Vallei & Veluwe en Daniël Nieuwenhuis, gebiedsmakelaar waterschap Rijn & IJssel, vertelden hoe beide waterschappen sámen met boeren werken aan een betere waterbeschikbaarheid en -kwaliteit. melkveehouder Art Wolleswinkel vertelde concreet hoe je als boer om kunt gaan met klimaatverandering in relatie tot waterberging. Hij zegt onder meer dat vertrouwen in de overheid en vertrouwen op de bodem belangrijke leerpunten zijn geweest de afgelopen jaren.

Download hier de presentatie van het waterschap>>

Workshop 6: Gewasbescherming

De druk op de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is groot. Maar welke ‘groene’ alternatieven zijn er en hoe effectief zijn ze? Peter Leendertse, adjunct directeur bij  Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) nam de de  deelnemers mee in de zoektocht naar een meer natuurlijke gewasbescherming. Niet alleen in de fruitteelt en akkerbouw, maar óók de melkveehouderij. Biologisch dynamische fruitteler Harry van den Elzen gaf zijn visie aan de hand van talloze anekdotes.

Download hier de presentaties van CLM>>

 

Beweging

Inspirerende sprekers, inhoudelijke workshops, mooie onderlinge gesprekken; als de eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag iets duidelijk heeft gemaakt is het dat natuurinclusief boeren een beweging is die velen aanspreekt. Nog meer samenwerken met de natuur, vanuit begrip en respect voor de onderliggende ecologische processen, maakt niet alleen de tongen los, maar óók de handen, óók het hoofd. En zo worden er stappen en stapjes gezet. Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland wil elke boer in de provincie verder helpen en inspireren bij het maken van deze stappen en stapjes. In een beweging waarbij landbouw en natuur elkaar versterken, in een beweging naar duurzaam perspectief voor beiden!

In het nieuws

''Ik kijk enorm positief terug op de dag. Mijn complimenten over het programma. Goede sprekers, het ging waarover het moest gaan in mijn ogen en ook de combinatie van een expert én een boer bij de workshops was een top vondst!''

Een enthousiaste deelnemer

Zo zie je alle foto's

Ben je benieuwd naar alle foto's van deze bijzondere dag? Bekijk ze dan in onze Beeldbank, onder activiteiten en evenementen. Je kan de foto's gratis downloaden en gebruiken.