Stichting Landschapsbeheer Gelderland Website 54

Groei zet door in 2023!

Geen saaie, langdradige rapportage! Hier zie je ons jaar 2023 overzichtelijk in beeld gebracht. De cijfers en de korte toelichting leiden al snel tot de conclusie: in 2023 is de ingezette groei voorgezet! Meer en meer boeren hebben kleine en grote stappen gezet naar een meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Bekijk alles in een oogopslag.

Dowload hier het jaaroverzicht 2023

Jaarbericht 2023: Groei zet door!

Leren van elkaar

"Dat de interesse voor natuurinclusief boeren leeft, hebben wij gemerkt tijdens de zeer goed bezochte Natuurinclusieve landbouwdag in Aalten, georganiseerd door het platform. De belangrijkste uitkomst van deze dag was dat het vooral een kwestie van doen en uitproberen is. Leren van elkaar staat daarbij centraal. Al met al is de beweging in gang gezet, dat hoop biedt voor de toekomst!"