PNLG Lores AK 3752

Natuurinclusieve landbouw: Wat levert de zoektocht naar verdienmodellen op?

Natuurinclusiever boeren kan een bijdrage leveren aan de landbouwtransitie. Maar wat kost en levert het per saldo op? Daartoe verkent het project 'Verdienmodellen' de mogelijkheden, zoals een gebiedsofferte. Wat zijn de resultaten?

Wat houdt het project in?

Belonen van wat boeren kunnen doen bij de opgaven in het gebied zorgt voor versnelling in het behalen van de doelen. Dit kan in de vorm van geld, materieel maar ook via het verlenen van vergunningen of toegang tot grond. In de Food Valley is een pilot ingericht waarbij het gebied met zijn opgaven centraal staat. De boer maakt met zijn omgeving verschillende stappen om gezamenlijk een gebiedsofferte op te stellen waarbij de boer beloond wordt voor zijn inspanningen binnen de opgaven in het gebied.

Reactie op deze verkenning?
Martien Nillesen, bestuurder LTO Noord regio Oost: “We zien dat veel leden aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw. Dat dit op vrijwillige basis gebeurt, vinden wij een pre. Helaas is er op dit moment te weinig budget om alle projecten te ondersteunen met middelen. Dat is wel een voorwaarde om stappen te kunnen maken.”

Wat hebben we bereikt?
Er is een handleiding opgesteld hoe boeren een gebiedsofferte kunnen opstellen naar de partijen in de regio. Het gaat daarbij om zowel aanbod (wat dragen boeren bij) als vraag (wat hebben boeren hiervoor nodig). De handleiding is in te zetten in elk gebied. Het bevat een concreet stappenplan om te komen tot een gebiedsofferte. Bij een gebiedsproces is de handleiding interessant om ervaringen en inspiratie rond een gebiedsofferte op te doen. Zo staan boeren meer aan het stuur en krijgen ze mogelijk meer regie in zo’n gebiedsproces.
Daarnaast is een rapport opgesteld over de mogelijke bijdragen van de landbouw in de Foodvalley over de gebiedsopgaven.