GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8627 (Fotograaf Annemieke Kok)

Verdienmodellen

Het project verkent via verschillende sporen wat houdbare verdienmodellen en ontwikkelingsruimte is voor natuurinclusieve landbouw. 

Gelderland
Yvette van Wichen

Het belonen van boeren voor hun inspanningen voor zorg van het landschap en natuur is essentieel voor het herstel van biodiversiteit. Het uitgangspunt is een economisch rendabel systeem dat optimaal beheer van natuurlijke bronnen integreert in de bedrijfsvoering.

Plan van aanpak

Dit project verkent via drie regionale sporen verschillende mogelijkheden:

Vermarkten

In de Achterhoek is een pilot ingericht waarbij vermarkten van natuurinclusieve waarden centraal staat voor 3 productketens: zuivel. graan en aardappelen. De gehele ketens worden meegenomen in de beleving van natuurinclusieve producten zoals afzetkanalen, regionale promotie en marketing.

Gebiedsofferte

In de Gelderse Vallei is een pilot ingericht waarbij het gebied met zijn opgaven centraal staat. De boer maakt met zijn omgeving verschillende stappen om gezamenlijk een gebiedsofferte op te stellen waarbij de boer beloond wordt voor zijn inspanningen t.a.v. de opgaven in het gebied. Klik hier voor meer informatie

 

Kosten-baten analyse

In het 3e spoor worden van 8 al redelijk natuurinclusieve melkveehouders kosten-baten analyses opgesteld. Deze analyses geven op bedrijfsniveau weer wat de concrete opbrengsten voor natuurinclusief boeren zijn.

Deelnemende organisaties
  • Provincie Gelderland
  • Natuur en Milieu Gelderland, BoerenNatuur
  • LTO Noord: Achterhoek Food/ True Food
  • De Natuurverdubbelaars, Gemeente Ede
  • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Partners
Logo LTO Noord
220413 SLG Logos SLG Logo Volledig Kleur+Zwart
Logo Gemeente Ede
Logo Natuur En Milieu Gelderland
Gerelateerd nieuws