Afbeeldingharfsen

Praktijk nu aan de slag

De ervaringen, ambities en kennisvragen van de ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw staan binnen het project ‘Kennis in en door de praktijk’ centraal. Het project draait om het aanleggen van demovelden, het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en het delen van praktijkgerichte kennis. De praktijk was nu aan zet.

Aan de hand van de metingen, analyses en resultaten van Peter Vanhoof deden de melkveehouders eerst ideeën op hoe je de eigen bedrijfskringloop voor je kunt laten werken: hoe het rantsoen de kwaliteit drijfmest bepaalt, hoe de drijfmest goed voedsel voor het bodemleven kan worden (met optimale benutting) en hoe de bemesting de kwaliteit van ruwvoer beïnvloedt. Op basis hiervan legden verschillende ondernemers demovelden aan, zodat ze de komende periode resultaten kunnen vergelijken.

Mais zonder chemie

Mathijs Groot Koerkamp uit Harfsen is één van de ondernemers die verschillende proeven heeft aangelegd. Hij is ook een van inspiratiebedrijven vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) en het platform volgt hem het gehele jaar op de voet. Mathijs legde een demoveld aan, waar hij steenmeel heeft opgebracht en de kunstmestgift wordt verlaagd. Daarnaast heeft hij een 7ha groot maisperceel (zie foto) bewerkt met de ecoploeg om zo het bodemleven en de organische stof in de bovenste 10cm te behouden en zonder chemie mais te telen.

 

Gemechaniseerd onkruid bestrijden

Willemien Brouwer, vertegenwoordiger van de regiogroep Betuwe/ Rivierenland, organiseerde voor de fruit- en boomtelers een demodag Gemechaniseerd onkruid bestrijden bij verschillende bedrijven in Ingen in de Betuwe. De volgende machines waren op de verschillende bedrijven in actie te zien:

  • Van Tuijl, Weedelete, Roterende Schoffel;
  • Damcon, Clemens A-frame met Radius SL met rotoreg;
  • Rinieri, Rolhak met vingerwieder.

De opkomst was groot en de aanwezigen waren positief over de demo. De omstandigheden waren lastig door de harde en droge grond, maar desalniettemin konden de deelnemers terugkijken op een geslaagde dag.