MARKE

Erfbetreders buigen zich over de vraag: wat is natuurinclusief?

Zo’n 35 deelnemers waren op 28 juni j.l. naar het Agro-innovatiecentrum de Marke gekomen om zich bij te laten praten over natuurinclusieve landbouw. Wat is dat eigenlijk? Hoe pas je het toe? En de belangrijkste vraag was; wat levert het op? En hoe beloon je de ondernemer voor zijn extra inspanningen? Een impressie van deze bijeenkomst.

Aan de hand van lopende projecten en praktisch uitgewerkte cases werden de erfbetreders meegenomen in de wereld van Natuurinclusieve landbouw in Gelderland.
Arjen van Buuren, natuurinclusieve ondernemer en projectleider van verschillende projecten binnen het platform trapte de bijeenkomst af en lichtte kort toe waar hij mee bezig is binnen de projecten Kennis in en door de praktijk en Houtwal 2.0.

Rochus Kingmans gaf een korte samenvatting van het ontstaan van het platform. Hij ging in op de stip op de horizon, namelijk dat alle boeren in Gelderland in 2027 in meer of mindere mate natuurinclusief werken. Een ambitieuze doelstelling, maar die langzamerhand meer en meer invulling krijgt. Steeds meer boeren zijn zich bewust van hun omgeving en doen wel iets dat bijdraagt aan de doelstelling. De één zaait akkerranden of kruidenrijk grasland, terwijl de ander een uilenkast ophangt. Natuurlijk gaat de doelstelling verder, maar het is veelal begin van een stuk bewustwording. Binnen de 31 projecten wordt naast bewustwording onder agrariërs ook gewerkt aan bijvoorbeeld monitoring, wetgeving, educatie en verdienmodellen. Het laatste item is een belangrijk onderdeel.Tijdens deze bijeenkomst werd hier dan ook uitgebreid bij stil gestaan door IJsbrand Snoeij, projectleider Markemodel en Adriaan Dubbeldam, teamleider bij DLV Advies. Hij rekende voor wat het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in toekomst mogelijk zal kunnen bijdragen aan extra inkomsten.

Download hier de presentatie van het Platform >>

Marke-model

IJsbrand Snoeij ging in op het ontstaan van het Markemodel. In de Achterhoek wordt er inmiddels gewerkt met mini-landbouwakkoorden (het Marke-model), waardoor ‘top en down’ elkaar vinden en afspraken maken over individuele bijdragen van boeren aan maatschappelijke opgaven voor land, lucht en water. IJsbrand Snoeij deelde het proces waarin Marke-raad (overheden, Rabobank en Friesland Campina) en de Boeren-raad in gesprek gaan om samen vooruit te komen en te leren. Door een puntensysteem krijgen boeren betaald wanneer ze doelen bereiken, de maatregelen zijn bedrijfsspecifiek en bepalen zij zelf. Martijn en Ursula te Brake zijn een van de deelnemers aan deze pilot. Boerin Ursula maakt onderdeel uit de Boeren-raad. Door mee te denken en te doen voelt zich meer dan gehoord en gewaardeerd.

Download hier zijn presentatie >>

Kosten- en batenanalyse

Naast het Marke-model zijn erin nu en in de toekomst ook andere vergoedingen mogelijk. Adriaan Dubbeldam had op basis van een voorbeeldbedrijf verschillende scenario’s doorgerekend. Hij vertelde hierover met veel enthousiasme. Hij ging in op verschillende ondernemersstrategieën, waarbij zijn vertrekpunt was: ‘Met welke bril kijk je naar de wereld.’  Hij maakt daar bij onderscheid in lineair en circulair. Onder lineair ondernemerschap verstaat hij maximaal ondernemen, waarbij schaal en kostprijs leidend is. Bij vol houdbaar circulair houd je rekening met je eigen doelen en doelen van je omgeving. En richt je je op bijvoorbeeld waardecreatie. Een interessant pleidooi dat zeker leidde tot stof tot nadenken voor een zal vol erfbetreders.

Download hier zijn presentatie >>